Postoji mogućnost osnivanja firme u Srbiji bez dolaska osnivača firme u Srbiju.

Direktor firme mora doći u Srbiju u roku od 15 dana od dana osnivanja firme, jer je firma obavezna da u roku od 15 dana uradi registraciju stvarnih vlasnika. Registracija stvarnih vlasnika se radi isključivo uz pomoć digitalnog potpisa direktora. Digitalni potpis direktor može preuzeti isključivo lično – nije moguće to uraditi uz pomoć punomoćja!

S obzirom da je uglavnom 1 osoba i osnivač i direktor, u tom slučaju, svakako osnivač-direktor mora doći u Srbiju zbog digitalnog potpisa.

Za sve informacije, možete nas kontaktirati putem mejla ili telefona/Vibera/WhatsApp-a.

Naše usluge sa detaljnim informacijama o potrebnim podacima i troškovima osnivanja: