Da li mogu da otvorim firmu online?

Da, otvaranje firme online je moguće uz pomoć digitalnog potpisa, što znači da je moguće otvoriti i DOO i preduzetnika online. Online otvaranje firme je moguće i za domaća i za strana lica. Ukoliko imate ličnu kartu sa čipom, u MUP-u možete besplatno staviti digitalni potpis na ličnu kartu. Ukoliko ste stranac, stojimo vam na raspolaganju i za pomoć prilikom izrade digitalnog potpisa.