Stranac kao direktor firme – da li je moguće?

Da, stranac može biti direktor firme u Srbiji. Stranac može biti i jedini direktor firme u Srbiji. Firma u Srbiji ne mora da ima direktora domaćeg državljanina. Dovoljno je da firma ima 1 direktora fizičko lice, a kao što smo rekli, direktor može biti strani državljanin. Koje poreze i doprinose će firma plaćati za direktora koji je stranac, zavisi od odgovora na sledeća pitanja:

  1. da li je direktor-stranac već u radnom odnosu u nekoj firmi u inostranstvu
  2. ako jeste, da li sa zemljom u kojoj je u radnom odnosu Srbija ima ugovor o socijalnom osiguranju – Ako ima ugovor, nije potrebno da plaćate doprinose u Srbiji za stranca direktora, već je potrebno samo da dostavite dokaz da su plaćeni doprinosi u inostranstvu kada to traži Poreska uprava! Listu zemalja sa kojima Srbija ima ugovor o socijalnom osiguranju i zahvaljujući kojima firma za direktora stranog državljanina ima pravo na ove pogodnosti, možete videti na sledećem linku: http://www.zso.gov.rs/medjunarodni-ugovori.htm
  3. po kom osnovu ćete angažovati direktora – da li po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora ili po osnovu ugovora o radu.

U procesu otvaranja firme, mi vam pružamo konsultacije u vezi ovog pitanja.

Otvaranje firme za strance možete naručiti putem formulara ispod. Napominjemo da i nakon popunjavanja formulara, možete promeniti izbor u vezi pojedinih pitanja. Link ka obrascu za otvaranje firme za strance u Srbiji: