Otvaranje DOO bez zaposlenih

Da, otvaranje DOO bez zaposlenih je moguće. DOO može imati 0 zaposlenih. Prosečan broj zaposlenih u svakom DOO u Srbiji možete videti na sajtu APR-a u pretrazi finansijskih izveštaja. I tamo možete naći pojedine firme koje nisu imale zaposlene u određenoj godini.

Prema jednom tumačenju Ministarstva finansija, firma mora direktoru isplaćivati naknadu za rad direktora, a ta naknada se može isplaćivati ili zapošljavanjem direktora, ili sklapanjem ugovora o pravima i obavezama direktora.

Direktor koji ima sklopljen ugovor o pravima i obavezama direktora ne smatra se zaposlenim.

Navodimo i nekoliko karakterističnih primera firmi koje nemaju zaposlene:

  • osnivač i direktor je domaće lice koje je zaposleno u drugom preduzeću 100% radnog vremena
  • osnivač i direktor je strano fizičko lice, koje je zaposleno u državi sa kojom Srbija ima potpisan ugovor o socijalnom osiguranju. U ovom slučaju direktor nije obveznik doprinosa u Srbiji, jer je obveznik doprinosa u zemlji u kojoj je u radnom odnosu.
  • osnivač i direktor je strano fizičko lice koje nije nigde zaposleno, ali u Srbiji neće tražiti boravišnu dozvolu i u skladu sa tim ni radnu dozvolu, pa neće ni moći da se angažuje u preduzeću po osnovu radnog odnosa

Stojimo vam na raspolaganju za otvaranje DOO, otvaranje preduzetnika, virtuelnu kancelariju, kao i za knjigovodstvene usluge u Beogradu.