Otvaranje preduzetnika u Srbiji za strane državljane u 2024. godini

60

potrebno vreme za čitanje: 10 minuta

Pozovite nas! Pričamo vaš jezik–  ruski, en_US engleski i, naravno,  srpski.

Pozovite nas na +381 62 100 24 24 ili na +381 60 500 17 82 ()!  Oba telefona imaju Telegram, Viber i WhatsApp.

Ili zakažite otvaranje preduzetnika u Srbiji za strane državljane za 10 minuta popunjavanjem formulara na ovoj stranici, uz transparentne, povoljne cene i upoznavanje sa svim važnim detaljima vezanim za registraciju preduzetnika za strance u Srbiji! Platite kasnije (ne plaćate prilikom popunjavanja formulara).

Pored otvaranja preduzetnika u APR-u, nudimo vam i:

 • izradu pečata firme
 • iznajmljivanje adrese sedišta firme sa primanjem i prosleđivanjem pošte (virtuelnu kancelariju)
 • predavanje prijava Poreskoj upravi i Lokalnoj poreskoj administraciji
 • otvaranje računa u banci
 • izradu digitalnog potpisa (za one preduzetnike kojima je potreban)
 • preuzimanje i slanje ebankinga u vašu zemlju nakon što ga banka napravi.

Trajanje i koraci za otvaranje preduzetnika (osnivanje preduzetnika koraci)

Detaljne informacije o koracima u vezi otvaranja preduzetnika (preduzetničke radnje ili preduzetničke agencije ili preduzetnika paušalca) možete videti na posebnoj stranici na kojoj je objašnjeno koliko traje otvaranje preduzetnika.

 • Potrebni podaci i dokumentacija za registraciju preduzetnika

  Pasoš preduzetnika

  Za registraciju preduzetnika, trebaće nam vaš pasoš.

  Pasoš nam možete poslati naknadno skeniran putem mejla ili nam ga možete dostaviti u našoj kancelariji. 

  Ako ste u mogućnosti, skeniran pasoš priložiti ovde:

  • (max file size 200 MB)

  *Pretežna delatnost preduzetnika (preduzetničke radnje, agencije, paušalca)

  Preduzetnik registruje pretežnu delatnost prilikom osnivanja firme, a preduzetnik može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene.

  Obavljanje pojedinih delatnosti je uslovljeno izdavanjem posebne saglasnosti od nadležnih državnih organa, ali za većinu delatnosti nikakva saglasnost nije potrebna. Primeri delatnosti za koju su potrebne posebne dozvole su trgovina oružjem, trgovina lekovima i slično.

  Za paušalce, napominjemo da preduzetnik paušalac ne može obavljati pojedine delatnosti. U slučaju da ih obavlja, gubi pravo na paušalno oporezivanje.

  Molimo vas napišite pretežnu delatnost vaše firme. Ukoliko ne znate tačnu šifru delatnosti, možete nam navesti opis delatnosti,a mi ćemo na osnovu opisa pronaći odgovarajuću šifru delatnosti:

  *Email adresa preduzetnika

  Prilikom registracije preduzetnika, obavezno je registrovati email adresu firme.

  Email adresa će biti javno objavljena na sajtu APR-a, i na nju će vam se s vremena na vreme obraćati i državni organi kao što je Poreska upravi, tako da je veoma važno da redovno proveravate navedenu email adresu.

  Možete upisati i vašu privatnu email adresu, ako ne želite da pravite odvojenu email adresu za preduzetnika.

  Često klijenti žele prvo da im potvrdimo da li je slobodan naziv preduzetnika, pa onda da naprave email u skladu sa tim.

  Email adresu preduzetnika nam možete naknadno reci, ili nam možete sada napisati ako znate, ili nam možete naknadno dostaviti. Molim vas upisite informaciju u vezi email adrese:

  *Da li želite da registrujete preduzetnika u sistem PDV-a prilikom osnivanja preduzetnika?

  Preduzetnik se prilikom osnivanja može, a ne mora izjasniti da želi da bude u sistemu PDV-a.

  Preduzetnik mora da se registruje u sistem PDV kada u proteklih 12 meseci ima prihod preko 8 miliona dinara.

  Preduzetnik koji nije u sistemu PDV-a ne može odbiti PDV iz primljenih računa, uvoza i sl, ali ga ni ne iskazuje i ne plaća na izdatim računima.

  Preduzetnik koji je u sistemu PDV-a može odbiti PDV iz primljenih računa i uvoza, ali ga iskazuje na svojim izlaznim računima i plaća ga na bazi izdatih računa.

  *Radni status preduzetnika (podaci za PIO/zdravstveno osiguranje i Poresku upravu)

  *Stepen stručne spreme preduzetnika

  Naziv preduzetnika

  Naziv preduzetnika se sastoji iz 4 elementa:

  • ime i prezime preduzetnika - na primer: Jovan Jovanović
  • oznake da je preduzetnik - na primer: PR
  • opisa delatnosti - na primer: Agencija za konsultantske usluge
  • naziva - na primer: World class consulting

  Potrebno je u skladu sa ovim da nam date podatke vezane za naziv vašeg preduzetnika.

  *Ime i prezime

  *Opis koji će biti deo naziva

  Opis mora biti u skladu sa pretežnom delatnošću koju ćemo registrovati. Npr. ne može u opisu pisati "radnja za proizvodnju obuće", a osnovna delatnost da bude konsultantske usluge.

  Primer opisa je: "Agencija za konsultantske usluge".

  Ako ne želite da gubite vreme ovim detaljem, možete samo napisati da mi odredimo opis u skladu sa delatnošću.

  Opis ni ne morate koristiti u poslovanju kada navodite ime preduzetnika.

  Molim vas predložite opis koji želite da bude deo naziva preduzetnika:

  *Naziv preduzetnika

  Došli smo i do suštinskog pitanja u vezi naziva preduzetnika.

  Primer naziva je "World class consulting" ili "Fast pace development".

  Molim vas unesite 2-3 predloga naziva preduzetnika (u 1 redu, 1 predlog):

  *Da li želite da budete paušalac ili ćete voditi knjige?

  Kada ste odlučili da registrujete preduzetnika, prvo što treba da odlučite je da li ćete da registrujete preduzetnika paušalca ili preduzetnika koji će voditi poslovne knjige.

  Ugrubo je razlika u tome što preduzetnik paušalac samo treba da plati onoliko koliko mu odredi Poreska uprava, dok preduzetnik koji vodi knjige mora da obračuna porez koji treba da plati u skladu sa profitom i platom preduzetnika.

  Razlike između preduzetnika i preduzetnika paušalca možete detaljno pročitati na istoj stranici na kojoj su i razlike između preduzetnika i DOO, samo što trebate gledati samo stavke:

  Da li želite da registrujete preduzetnika koji je paušalac ili preduzetnika koji vodi knjige?

  *APR naknada i troškovi notara

  APR naknada za registraciju preduzetnika iznosi 1.600 dinara sa bankovnim troškovima. Pored toga imate i trošak notara oko 400 dinara za overu OP obrasca. OP obrazac je dokument koji pokazuje kako se preduzetnik potpisuje. Trošak APR takse plaćate nama, pa mi vršimo uplatu APR-u, dok trošak notara placate notaru prilikom overe OP obrasca. OP obrazac ne morate overiti pre registracije preduzetnika, već možete i posle!

  Molim vas samo da potvrdite da ste upoznati ovim detaljem , kako bi on bio deo emaila koji će vam stići kao potvrda kada izvršite narudžbinu osnivanja preduzetnika:

  *Registracija u Poreskoj upravi

  Nakon registracije preduzetnika koji vodi knjige u Agenciji za privredne registre, preduzetnik je u roku od 15 dana u obavezi da preda poresku prijavu za akontaciju poreza na dobit u Poresku upravu (PPDG-1S).

  Pomenutu prijavu možemo predati za vašu firmu kao deo postupka osnivanja preduzetnika.

  Da li želite da za vašu firmu predamo prijavu Poreskoj upravi?

  *Registracija u Poreskoj upravi

  Nakon registracije preduzetnika paušalca, Poreska uprava izdaje rešenje o iznosu paušalnog poreza i dostavlja ga preko svog portala. Mi u vaše ime možemo preuzeti rešenje Poreske uprave, i dostaviti vam ga.

  Pomenutu uslugu možemo uraditi za vašu firmu kao deo postupka osnivanja preduzetnika.

  Da li želite da za vašu firmu preuzmemo rešenja o paušalnom porezu od Poreske uprave i dostavimo vam?

  *Pečat preduzetnika

  Firme po propisima više nisu u obavezi da koriste pečat u poslovanju. Čak vam ni za otvaranje i korišćenje računa u banci više nije neophodan pečat. Bez obzira na to, pečat vam često može olakšati pojedine postupke u poslovanju. Pečat možete napraviti i sami ili vam mi možemo napraviti pečat kao deo postupka registracije firme.

  Da li želite da napravimo pečat za vaš preduzetnika?

  *Da li vam je potrebna virtuelna kancelarija - iznajmljivanje adrese sedišta firme na Novom Beogradu i prosleđivanje pošte?

  Prilikom registracije firme, neophodno je registrovati adresu sedišta firme. Takodje, neophodno je obezbediti stalno prisustvo nekog na adresi firme radi prijema pošte.

  Vrlo važan detalj je da u slučaju da Vaša firma ne primi neko pismo koje vam pošalje Poreska uprava, to pismo se vraća Poreskoj upravi i Poreska uprava deaktivira PIB što znači blokadu bankovnog računa vaše firme, jer Poreska uprava konstatuje da se firma ne nalazi na registrovanoj adresi. Rešavanje takve situacije traje, a dok se to ne reši, firma ne može koristiti sredstva sa svog bankovnog računa.

  Takođe, možda ne želite da ističete naziv firme na vratima stana u kome stanujete, možda želite da se sedište firme nalazi u poslovnom, a ne u stambenom prostoru, ili jednostavno želite da poboljšate imidž adresom sedišta u Beogradu, ili vam je potrebno samo prelazno rešenje dok ne pronađete poslovne kancelarije.

  Zato vam nudimo opciju virtuelne kancelarije. Virtuelna kancelarija podrazumeva da firmu registrujete na našu adresu na Novom Beogradu, da primamo poštu za vašu firmu, skeniramo je i šaljemo je skeniranu mejlom na email adrese koje vi definišete.

  Da li vam je potrebna usluga virtuelne kancelarije?

  *Adresa sedišta preduzetnika (ulica, broj, broj stana, opština)

  Upišite ulicu, broj, broj stana i opštinu sedišta firme:

  *Cena virtuelne kancelarije

  Cena zakupa virtuelne kancelarije zavisi od toga da li plaćate 1 mesec, 3 meseca, 6 meseci ili 12 meseci unapred.

  Izaberite opciju virtuelne kancelarije koja vam najviše odgovara:

  OP obrazac preduzetnika i otvaranje računa u banci

  *Overa OP obrasca kod notara

  OP obrazac pokazuje kako se preduzetnik potpisuje. Većina banaka traži OP obrazac koji je overen kod notara kako bi otvorili račun za novoosnovanog preduzetnika. Mi ćemo vam napraviti OP obrazac, ali je potrebno da vi odete kod notara i platite troškove notara za overu, koji su 400 dinara ako pričate srpski.

  U slučaju da preduzetnik ne priča srpski, moraće da angažuje sudskog prevodioca (tumača) da bude prisutan kod notara i prevede preduzetniku dokumentaciju koju potpisuje. Troškovi notara su takođe viši u ovom slučaju.

  Molim vas samo potvrdite da razumete ovaj detalj u vezi OP obrasca klikom na opciju ispod:

  *Da li vam je potrebna pomoć u vezi apliciranja za otvaranje računa u banci?

  *U koliko banaka želite da aplicirate za otvaranje računa?

  Možemo vam pomoći u vezi sa otvaranjem računa u banci. Apliciranje za otvaranje računa u banci nije toliko komplikovano i možete ga i sami uraditi, a mi ćemo vas rado uputiti na banke koje najbrže otvaraju račun firmama sa stranim vlasništvom.

  Kada su osnivači firme u Srbiji stranci, banke su od kraja 2019. godine mnogo strožije u odlučivanju da li će otvoriti tekući račun za firmu u kojoj su osnivači stranci ili ne. 

  Kada dođete u Srbiju, morate uzeti od smeštaja u kome ste odseli tkz. beli karton, koji potvrdjuje na kojoj adresi ste odseli. On je neophodan za otvaranje računa u banci.

  Banke ebanking prave u roku od 7-10 dana nakon otvaranja računa. U nekim bankama, mi možemo podići ebanking i poslati vam u vašu zemlju, kako ne biste morali da dolazite u Beograd zbog toga. Ova opcija je objašnjena u jednom od pasusa ispod.

  Napominjemo da mi ne možemo garantovati da će banka pristati da otvori račun za vašu firmu, jer banka ima pravo da odbije otvaranje bez obrazloženja. Naša usluga podrazumeva pomoć u vezi otvaranja računa, ali ne i garanciju da će račun biti otvoren.

  Molim vas izaberite u koliko banaka želite da apliciramo za otvaranje računa, a naknadno ćemo se dogovoriti o tačnom izboru banke:

  *Preuzimanje i slanje ebankinga nakon što je napravljen

  Banka nakon otvaranja računa pravi karticu za ebanking u roku od 7-10 dana.

  Kako ne biste morali da dolazite u Srbiju radi preuzimanja ebankinga, u pojedinim bankama mi možemo preuzeti ebanking na bazi ovlašćenja i poslati ga Fedex-om vama u vašu zemlju.

  Da li želite da preuzmemo ebanking u banci i da vam pošaljemo u vašu zemlju?

  *Digitalni potpis za preduzetnika koji vodi knjige zbog potpisivanja završnog računa

  Pošto ste se odlučili da registrujete preduzetnika koji vodi knjige, biće neophodno da imate digitalni potpis jer morate potpisati završni račun firme svake godine.

  Možemo organizovati pravljenje digitalnog potpisa za vas kao preduzetnika, a na vama kao preduzetniku lično preuzmete.

  Da li želite da napravimo digitalni potpis za vas?

  *Adresa za slanje ebankinga

  Izabrali ste da želite da vam pošaljemo ebanking kada bude napravljen.

  U polje ispod unesite ime, prezime, adresu i broj telefona osobe kojoj trebamo poslati ebanking nakon što je napravljen:

  Napomene, specifični zahtevi i slično:

  Ukoliko imate nekih specifičnih zahteva i napomena u vezi registracije firme, upišite u polje ispod:

  Poslovi koje je neophodno uraditi nakon registracije preduzetnika

  Prilikom registracija preduzetnika za strano lice (nerezidenta), APR ne može izvršiti prijavu na socijalno osiguranje preduzetnika, jer preduzetnik nema JMBG, kao što ga ima domaće fizičko lice, niti ima evidencioni broj za strance, a nema ni radnu dozvolu.

  Preduzetnik stranac mora u Srbiji da dobije boravišnu pa radnu dozvolu da bi mogao da posluje, i mora da je redovno obnavlja.

  Zato, nakon što registrujete preduzetnika, trebate aplicirati za privremenu boravišnu dozvolu u Upravi za strance, pa nakon toga za radnu dozvolu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Mi vam možemo pomoći i u vezi dobijanja boravišne i radne dozvole u Srbiji. Više informacija možete pronaći na našoj stranici posvećenoj dobijanju boravišne i radne dozvole u Srbiji.

  Kada dobijete boravišnu i radnu dozvolu, trebate se prijaviti na socijalno osiguranje što vam mi možemo pomoći i trebate registrovati JMBG u APR-u, što vam takođe mi možemo pomoći. Prijavom na socijalno osiguranje i redovnim placanjem doprinosa, ostvarujete pravo na penziono, zdravstveno i osiguranje za slucaj nezaposlenosti u Srbiji. Takođe, možete i izvaditi zdravstvenu knjižicu, što možete sami uraditi, jer je to jako jednostavno.

Опис

Specijalna ponuda virtuelne kancelarije za nove klijente!

specijalna ponuda virtuelne kancelarije
Započnite korišćenje dok traje ova specijalna ponuda i iskoristite popust trajno!
*ponuda vazi za nove klijente koji se registruju na nasoj adresi za vreme trajanja akcijske ponude, za plaćanje 12 meseci unapred. Za ostale opcije plaćanja, posetite našu stranicu virtuelne kancelarije.
Pozovite 381 11 3183 541
ili 381 62 100 24 24
(WhatsApp, Viber,Telegram)

Otvaranje preduzetnika u Srbiji za strane državljane – Kompletna usluga, uputstvo i troškovi!

Stranica, informacije i cene su namenjene za preduzetnike koji su strani državljani, bez obzira da li pričaju srpski ili ne.

Usluga otvaranja preduzetnika podrazumeva:

 • pripremu dokumentacije za registraciju preduzetnika u Agenciji za privredne registre (APR) što podrazumeva:
  • proveru raspoloživosti naziva preduzetnika
  • pomoć u izboru šifre delatnosti i sl.
 • pripremu OP obrasca za preduzetnika kao zastupnika firme.  OP obrazac je dokument koji potvrđuje kako se preduzetnik potpisuje i neophodan je u velikom broju banaka za otvaranje bankovnog računa.
 • dostavljanje dokumentacije u Agenciju za privredne registre – Mi nosimo dokumentaciju u APR – Ne čekate red u APR-u, ne morate da tražite parking pored APR-a!
 • obaveštenje klijenta o registraciji preduzetnika nakon registracije
 • kao potvrdu registracije preduzetnika od APR-a dobijate Rešenje APR-a i potvrdu o PIB-u (poreskom identifikacionom broju firme)

Vaše podatke nam možete poslati popunjavanjem formulara na ovoj stranici ili možete doći u našu kancelariju i dati nam podatke i lična dokumenta .

Opcione usluge takođe možete izabrati na ovoj stranici.

Trajanje postupka registracije preduzetnika u Agenciji za privredne registre (APR-u)

Od momenta kada nama dostavite sve podatke i dokumentaciju preduzetnika, u roku od 1 radnog dana mi možemo pripremiti dokumentaciju za osnivanje preduzetnika. Sastajete se sa nama u našoj kancelariji da potpišete dokumenta, i mi ih nakon toga dostavljamo u Agenciju za privredne registre. APR-u uglavnom treba 2 radna dana da registruje preduzetnika. Na primer, ako se predmet preda u APR u ponedeljak do 12h, očekivano je da APR donese rešenje o registraciji firme već u sredu.

Go to Top