Šta je digitalni potpis?

Digitalni potpis je vaš potpis, ali u elektronskom obliku. Direktor svakog DOO u Srbiji mora imati digitalni potpis jer samo digitalnim potpisom može potpisati završni račun firme i samo digitalnim potpisom može registrovati stvarne vlasnike, što je obavezno uraditi u roku od 15 dana od dana registracije firme. Strana fizička lica ne mogu uz pomoć digitalnog potpisa pristupiti velikom broju servisa kojima domaća fizička lica mogu. Razlog je taj što strana  fizička lica (uglavnom) nemaju JMBG. Uz pomoć digitalnog potpisa domaća fizička lica mogu pristupiti i velikom broju servisa kao što su portal Poreske uprave E-porezi, portal Lokalne poreske administracije na kome mogu videti svoje obaveze za porez na imovinu, portal CROSO na kome mogu videti svoje prijave na osiguranje od strane poslodavaca kod kojih su radili i slično.