Otvaranje firme (DOO) u Beogradu i celoj Srbiji za strane državljane u 2024. godini

115

potrebno vreme za čitanje: 10 minuta

Pozovite nas na +381 62 100 24 24 ili na +381 60 500 17 82 ()! Pričamo vaš jezik– ruski, en_US engleski i, naravno, srpski.

Ispod možete videti primere paketa sa ukupnim troškovima registracije firme. Ispod toga, možete popuniti formular i kreirati paket koji vama odgovara, uz potpuno transparentne cene.

Osnovni paket

Ukupni troškovi:

175€ (≈20.600 RSD)

(=115+50)

*troškove notara plaćate direktno notaru, uglavnom oko 10tak evra

Priprema dokumenata za otvaranje DOO firme u Srbiji

Taksa Agencije za privredne registre

za stranog državljanina koji priča srpski (za one koji ne pričaju srpski, troškovi su veći)

Osnovni paket 

+ 12 meseci virtuelne kancelarije u Beogradu

Ukupni troškovi:

564€ (≈66.300 RSD)

(=115+50+399)
*troškove notara plaćate direktno notaru, uglavnom oko 10tak evra

Priprema dokumenata za otvaranje DOO firme u Srbiji

Taksa Agencije za privredne registre

za stranog državljanina koji priča srpski (za one koji ne pričaju srpski, troškovi su veći)

12 meseci virtuelne kancelarije u Beogradu - na Novom Beogradu

Gold paket

+ 12 meseci virtuelne kancelarije u Beogradu

Ukupni troškovi:

1.173€ (≈137.800 RSD)

(=115+50+399+50+90+50+ 90+149+100+80)

*troškove notara plaćate direktno notaru, uglavnom oko 10tak evra

Priprema dokumenata za otvaranje DOO firme u Srbiji

Taksa Agencije za privredne registre


za stranog državljanina koji ne priča srpski

troškovi prevodioca za engleski jezik uračunati u cenu paketa

predavanje početne poreske prijave

digitalni potpis za direktora firme

apliciranje za otvaranje računa sa ebankingom u banci

slanje ebankinga u inostranstvo - u vašu zemlju 

uplata osnivačkog kapitala pre registracije firme

registracija stvarnih vlasnika

12 meseci virtuelne kancelarije u Beogradu - na Novom Beogradu

Zakažite otvaranje DOO firme u Srbiji za strane državljane  za 10 minuta popunjavanjem formulara na ovoj stranici, uz transparentne, povoljne cene i upoznavanje sa svim važnim detaljima vezanim za registraciju DOO za strance u Srbiji! Platite kasnije (ne plaćate prilikom popunjavanja formulara).

Pored registracije DOO u APR-u, nudimo vam i:

Sve detalje vezane za otvaranje DOO u Srbiji za strance možete videti u formularu ispod.

Trajanje i koraci za registraciju firme u Srbiji(osnivanje DOO koraci)

Od momenta kada nam dostavite sve podatke i dokumentaciju osnivača i direktora, u roku od 1 radnog dana mi možemo pripremiti dokumentaciju za osnivanje firme. Podatke nam možete dostaviti popunjavanjem formulara na ovoj stranici, telefonom ili nas možete posetiti u našoj kancelariji. Dokumentaciju nam možete poslati putem mejla ili nam je dostaviti kod nas u kancelariji.

Kako da obezbedite digitalni potpis, neophodan za registraciju firme u Srbiji?

Sledeći korak je da obezbedite digitalni potpis. Digitalni potpis možete obezbediti samostalno ili možete izabrati da vam mi pomognemo u vezi pribavljanja digitalnog potpisa.  Samostalno digitalni potpis možete obezbediti u firmi E-smart systems, zakazivanjem termina za izdavanje digitalnog potpisa na njihovom sajtu. U zakazanom terminu trebate se pojaviti, izvršiti plaćanje i preuzeti digitalni potpis.

Šta nakon dobijanja digitalnog potpisa?

Nakon što pribavite digitalni potpis, trebate doći kod nas u kancelariju radi potpisivanja dokumenata digitalnim potpisom i radi podnošenja APR prijave za registraciju DOO-a. APR-u uglavnom treba 2 radna dana da registruje firmu, a zakonski rok je 5 radnih dana. Na primer, ako se predmet preda u APR u ponedeljak do 12h, očekivano je da APR donese rešenje o registraciji firme već u sredu. Detaljnije informacije o daljim koracima i očekivanom trajanju otvaranja DOO, možete videti na stranici na kojoj je detaljno objasnjeno trajanje postupka otvaranja DOO.

 • Potrebni podaci i dokumentacija za otvaranje firme (DOO) za strance u Srbiji

  *Možete li nam sada poslati predloge imena firme?

  Mi ćemo proveriti da li su predloženi nazivi firme raspoloživi za registraciju. Napominjemo da npr. firma koja se zove ABC consulting i firma ABC iz ugla APR-a su firme sa istim nazivom, to jest reč "consulting" se ne smatra znakom razlikovanja. Isti slučaj je i sa rečima group, trade, import-export i slično.

  *Iznos osnivačkog kapitala za DOO u Srbiji:

  Minimalan iznos osnivačkog kapitala za osnivanje firme u Srbiji je 100 dinara. Velika većina firmi prilikom registracije registruje upravo 100 dinara kao osnivački kapital. Osnivački kapital ne morate uplatiti prilikom osnivanja, ali biste ga trebali uplatiti u budućnosti. Osnivački kapital nakon uplate možete koristiti u poslovanju. Na primer, odredite osnivački kapital od 20.000 dinara i uplatite ga. Taj novac možete iskorisiti za bilo koju aktivnost. Na primer, za kupovinu računara. Postoje i drugi načini kako možete obezbediti novac za poslovanje. Na primer, nakon osnivanja, možete uplatiti tkz. pozajmicu osnivača. Podrazumeva se da može i kupac da vam uplati novac za usluge koje mu pružite, pa da pozajmica osnivača ne bude neophodna.

  Koliki iznos osnivačkog kapitala vi želite da registrujete?

  *Pretežna delatnost

  Firma registruje pretežnu delatnost prilikom osnivanja firme, a firma može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su definisane u osnivačkom aktu prilikom registracije firme.

  Obavljanje pojedinih delatnosti je uslovljeno izdavanjem posebne saglasnosti od nadležnih državnih organa, ali za većinu delatnosti nikakva saglasnost nije potrebna. Primeri delatnosti za koju su potrebne posebne dozvole su trgovina oružjem, trgovina lekovima i slično.

  Molimo vas napišite pretežnu delatnost vaše firme. Ukoliko ne znate tačnu šifru delatnosti, možete nam navesti opis delatnosti,a mi ćemo na osnovu opisa pronaći odgovarajuću šifru delatnosti:

  *Email adresa firme

  Prilikom registracije firme u Srbiji, obavezno je registrovati email adresu firme.

  Email adresa će biti javno objavljena na sajtu APR-a, i na nju će vam se s vremena na vreme obraćati i državni organi kao što je Poreska upravi, tako da je veoma važno da redovno proveravate navedenu email adresu.

  Često klijenti žele prvo da im potvrdimo da li je slobodan naziv firme, pa onda da naprave email u skladu sa tim.

  Email adresu firme nam možete naknadno reci, ili nam možete sada napisati ako znate, ili nam možete naknadno dostaviti. Molim vas upisite informaciju u vezi email adrese:

  *Da li želite da registrujete firmu u sistem PDV-a prilikom osnivanja firme?

  Firma se prilikom osnivanja može, a ne mora izjasniti da želi da bude u sistemu PDV-a.

  Firma mora da se registruje u sistem PDV kada u proteklih 12 meseci ima prihod preko 8 miliona dinara.

  Firma koja nije u sistemu PDV-a ne može odbiti PDV iz primljenih računa, uvoza i sl, ali ga ni ne iskazuje i ne plaća na izdatim računima.

  Firma koja je u sistemu PDV-a može odbiti PDV iz primljenih računa i uvoza, ali ga iskazuje na svojim izlaznim računima i plaća ga na bazi izdatih računa.

  Podaci o osnivačima - vlasnicima firme

  Osnivač firme u Srbiji može biti i strano fizičko, ali i strano pravno lice.

  Razlike između situacije kada je osnivač strano fizičko lice i strano pravno lice je često u stopi dividende koja se plaća prilikom isplate profita osnivaču.

  Srbija sa drugim zemljama ima zaključen veliki broj ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

  U svakom od tih ugovora su definisani i iznosi stopa poreza na dividendu u zavisnosti od toga ko je osnivač firme. Ponekad je niža stopa poreza na dividendu kada je osnivač firma, nego kada je osnivač fizičko lice, ali je neophodno proveriti ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa konkretnom državom.

   

  *Koliko osnivača fizičkih lica će firma imati?

  DOO u Srbiji može imati do 50 osnivača (vlasnika).

  Upišite procenat vlasništva prvog osnivača. Na primer - 50%.

  Upišite procenat vlasništva prvog osnivača. Na primer - 40%.

  Upišite procenat vlasništva prvog osnivača. Na primer - 40%.

  Podaci o direktorima firme

  Ostali i opcioni troškovi vezani za otvaranje firme u Srbiji za strance

  *APR taksa za otvaranje firme u Srbiji

  APR naknada za registraciju firme iznosi 6.000 dinara (cca 50 evra). Trošak APR takse plaćate nama, pa mi to plaćamo APRu platnom karticom. 

  Molim vas samo da potvrdite da ste upoznati ovim detaljem , kako bi on bio deo emaila koji će vam stići kao potvrda kada izvršite narudžbinu osnivanja preduzeća:

  *U vezi OP obrasca

  Za postupak registracije firme, nije neophodno da overavate bilo koji dokument kod notara, pošto se registracija DOO-a radi isključivo elektronski uz pomoć digitalnog potpisa. Međutim, postoji 1 dokument - OP obrazac - kojim dokazujete kako se direktor potpisuje. Njega često banke traže u postpuku otvaranja računa u banci. Ako želite da ga imate, njega trebate overiti kod notara. Za firmu koja ima 1 osnivača i direktora koji priča srpski troškovi notara su oko 400 dinara (3-4 evra). To plaćate notaru i sami idete kod notara radi njegove overe. U svakom slučaju direktor mora da potpiše OP obrazac pred notarom.

  U slučaju da direktor firme ne priča srpski, biće neophodno prisustvo sudskog prevodioca kod notara kako bi mu preveo OP obrazac prilikom potpisivanja. Cena sudskog prevodioca zavisi od jezika koji klijent govori. Možemo vam mi preporučiti sudskog prevodioca, a možete ga i sami angažovati sa spiska sudskih prevodilaca koji je javno objavljen na sajtu Ministarstva pravde.

  Molim vas potvrdite da razumete ove detalje o OP obrascu:

  *Registracija u Poreskoj upravi i Lokalnoj poreskoj administraciji

  Nakon registracije DOO-a u Agenciji za privredne registre, firma je u roku od 15 dana u obavezi da preda:

  • poresku prijavu za akontaciju poreza na dobit u Poresku upravu
  • prijavu za komunalnu taksu u Lokalnu poresku administraciju
  • prijavu za eko taksu u Lokalnu poresku administraciju

  Navedene prijave možemo predati za vašu firmu kao deo postupka osnivanja preduzeća.

  Da li želite da za Vašu firmu uradimo i navedene postupke u Poreskoj upravi i Lokalnoj poreskoj administraciji?

  *Da li svi osnivači i direktori firme pričaju srpski?

  *Da li vam je potrebna pomoć u vezi apliciranja za otvaranje računa u banci?

  *U koliko banaka želite da aplicirate za otvaranje računa?

  Možemo vam pomoći u vezi sa otvaranjem računa u banci. Apliciranje za otvaranje računa u banci nije toliko komplikovano i možete ga i sami uraditi, a mi ćemo vas rado uputiti na banke koje najbrže otvaraju račun firmama sa stranim vlasništvom.

  Kada su osnivači firme u Srbiji stranci, banke su od kraja 2019. godine mnogo strožije u odlučivanju da li će otvoriti tekući račun za firmu u kojoj su osnivači stranci ili ne. 

  Kada dođete u Srbiju, morate uzeti od smeštaja u kome ste odseli tkz. beli karton, koji potvrdjuje na kojoj adresi ste odseli. On je neophodan za otvaranje računa u banci.

  Banke ebanking prave u roku od 7-10 dana nakon otvaranja računa. U nekim bankama, mi možemo podići ebanking i poslati vam u vašu zemlju, kako ne biste morali da dolazite u Beograd zbog toga. Ova opcija je objašnjena u jednom od pasusa ispod.

  Napominjemo da mi ne možemo garantovati da će banka pristati da otvori račun za vašu firmu, jer banka ima pravo da odbije otvaranje bez obrazloženja. Naša usluga podrazumeva pomoć u vezi otvaranja računa, ali ne i garanciju da će račun biti otvoren.

  Molim vas izaberite u koliko banaka želite da apliciramo za otvaranje računa, a naknadno ćemo se dogovoriti o tačnom izboru banke:

  *Preuzimanje i slanje ebankinga nakon što je napravljen

  Banka nakon otvaranja računa pravi karticu za ebanking u roku od 7-10 dana.

  Kako ne biste morali da dolazite u Srbiju radi preuzimanja ebankinga, u pojedinim bankama mi možemo preuzeti ebanking na bazi ovlašćenja i poslati ga Fedex-om vama u vašu zemlju.

  Da li želite da preuzmemo ebanking u banci i da vam pošaljemo u vašu zemlju?

  *Pečat firme

  Firme po propisima više nisu u obavezi da koriste pečat u poslovanju. Čak vam ni za otvaranje i korišćenje računa u banci više nije neophodan pečat. Bez obzira na to, pečat vam često može olakšati pojedine postupke u poslovanju. Pečat možete napraviti i sami ili vam mi možemo napraviti pečat kao deo postupka registracije firme.

  Da li želite da napravimo pečat za vaš DOO?

  *Virtuelna kancelarija - iznajmljivanje adrese sedišta firme u Beogradu, primanje i prosleđivanje pošte

  Prilikom registracije firme, neophodno je registrovati adresu sedišta firme. Takodje, neophodno je obezbediti stalno prisustvo nekog na adresi firme radi prijema pošte. 

  Vrlo važan detalj je da u slučaju da Vaša firma ne primi neko pismo koje vam pošalje Poreska uprava, to pismo se vraća Poreskoj upravi i Poreska uprava deaktivira PIB što znači blokadu bankovnog računa vaše firme, jer Poreska uprava konstatuje da se firma ne nalazi na registrovanoj adresi. Rešavanje takve situacije traje, a dok se to ne reši, firma ne može koristiti sredstva sa svog bankovnog računa.

  Takođe, možda ne želite da ističete naziv firme na vratima stana u kome stanujete, možda želite da se sedište firme nalazi u poslovnom, a ne u stambenom prostoru, ili jednostavno želite da poboljšate imidž adresom sedišta u Beogradu, ili vam je potrebno samo prelazno rešenje dok ne pronađete poslovne kancelarije.

  Zato vam nudimo opciju virtuelne kancelarije. Virtuelna kancelarija podrazumeva da firmu registrujete na našu adresu na Novom Beogradu, da primamo poštu za vašu firmu, skeniramo je i šaljemo je skeniranu mejlom na email adrese koje vi definišete.

  Da li vam je potrebna usluga virtuelne kancelarije?

  *Adresa sedišta firme (ulica, broj, broj stana, opština)

  Upišite ulicu, broj, broj stana i opštinu sedišta firme:

  Cena zakupa virtuelne kancelarije zavisi od toga da li plaćate 1 mesec, 3 meseca, 6 meseci ili 12 meseci unapred.

  Izaberite opciju virtuelne kancelarije koja vam najviše odgovara:

  *Digitalni potpis za osnivaca/direktora firme

  Osnivač svakog DOO-a u Srbiji mora imati digitalni potpis zato što se DOO može osnovati isključivo elektronski uz pomoć digitalnog potpisa. Direktor takođe, jer jedino uz pomoć digitalnog potpisa direktora firma može izvršiti pojedine zakonske obaveze, kao što je predavanje završnog računa firme

  Digitalni potpis strani državljani najlakše mogu dobiti u firmi koja se bavi izdavanjem digitalnih potpisa - E-smart systems doo. Možete sami zakazati izdavanje digitalnog potpisa na njihovom sajtu, a preuzimate ga i plaćate u zakazanom terminu.

  Možemo i mi organizovati pravljenje digitalnog potpisa za vašu firmu, a na osnivaču/direktoru vaše firme je samo da ga lično preuzme.

  Da li želite da mi zakažemo termin za digitalni potpis za osnivača/direktora vaše firme?

   

  *Da li želite da uplatite osnivački kapital pre registracije firme?

  Osnivački kapital nije neophodno da uplatite prilikom registracije firme. Ukoliko želite da ga uplatite, to će produžiti vaš boravak u Beogradu za 1 dan jer morate otvoriti privremeni račun u banci, uplatiti kapital, uzeti potvrdu iz banke i tu potvrdu moramo priložiti prilikom registracije firme. Nakon otvaranja firme, pa nakon otvaranja redovnog tekućeg računa firme, trebate prebaciti osnivački kapital sa privremenog tekućeg računa na redovan tekući račun.

  U slučaju da ne uplatite osnivački kapital prilikom registracije firme, moraćete da ga uplatite u roku od nekoliko godina i tu uplatu ćete morati da registrujete u APR-u za šta ćete imati bar trošak APR takse u iznosu od 2.800 dinara (cca 24 evra), a možda i trošak pravnika, ako ne budete sami znali da uradite taj postupak. I tada će vam biti potrebna potvrda iz banke, ali nećete morati da otvarate privremeni tekući račun u banci.

  *Adresa za slanje ebankinga

  Izabrali ste da želite da vam pošaljemo ebanking kada bude napravljen.

  U polje ispod unesite ime, prezime, adresu i broj telefona osobe kojoj trebamo poslati ebanking nakon što je napravljen:

  *Kada dolazite u Srbiju?

  *Koliko dana ćete ostati u Srbiji?

  Za ceo postupak, treba nam 5 punih radnih dana, to jest da počnemo u ponedeljak u 9h ujutru overom kod notara, a planirajte da će banka doneti odluku o otvaranju računa 5. dan, to jest u petak (ako krenemo u ponedeljak).

  Moramo da naglasimo da su banke postale znatno sporije kod obrade dokumentacije za otvaranje računa za firme u kojima su vlasnici nerezidenti. Tako da se može desiti da otvaranje računa potraje znatno duže. Nije neophodno da sve vreme budete u Srbiji, već možete doći naknadno.

  Nije neophodna boravišna niti radna dozvola za osnivače i direktore DOO firmi u Srbiji

  Strani državljanin koji je osnivač i/ili direktor DOO-a, nema obavezu da ima boravišnu niti radnu dozvolu u Srbiji, u slučaju da njegov boravak u Srbiji ne traje duže od 90 dana u periodu od 6 meseci. To je u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca, član 3, stav 3, tačka 1.

  Ukoliko ipak želite da dobijete boravišnu i radnu dozvolu, nju možete naručiti na našoj stranici vezanoj za apliciranje za boravišnu i radnu dozvolu.

  Napomene, specifični zahtevi i slično:

  Ukoliko imate nekih specifičnih zahteva i napomena u vezi registracije firme, upišite u polje ispod:

Опис

Specijalna ponuda virtuelne kancelarije za nove klijente!

specijalna ponuda virtuelne kancelarije
Započnite korišćenje dok traje ova specijalna ponuda i iskoristite popust trajno!
*ponuda vazi za nove klijente koji se registruju na nasoj adresi za vreme trajanja akcijske ponude, za plaćanje 12 meseci unapred. Za ostale opcije plaćanja, posetite našu stranicu virtuelne kancelarije.
Pozovite 381 11 3183 541
ili 381 62 100 24 24
(WhatsApp, Viber,Telegram)

Otvaranje DOO u Srbiji za strane državljane – Kompletna usluga, uputstvo i troškovi!

Stranica, informacije i cene su namenjene za osnivače i direktore koji su strani državljani, bez obzira da li pričaju srpski ili ne.

Pozovite nas! Pričamo vaš jezik–  ruski, en_US engleski i, naravno,  srpski.

Pozovite nas na +381 62 100 24 24 ili na +381 60 500 17 82 ()!  Oba telefona imaju Telegram, Viber i WhatsApp.

Usluga otvaranja DOO-a podrazumeva:

 • pripremu dokumentacije za registraciju DOO-a u Agenciji za privredne registre (APR) što podrazumeva:
  • proveru raspoloživosti naziva firme
  • imenovanje direktora
  • registraciju osnivača DOO-a
  • pomoć u izboru šifre delatnosti i sl.
  • pripremu osnivačkog akta ili ugovora o osnivanju. Osnivački akt je neophodan dokument prilikom osnivanja jednočlanog DOO, a ugovor o osnivanju je neophodan dokument prilikom osnivanja višečlanog DOO. Jednočlani DOO je DOO sa jednim vlasnikom, a višečlani DOO je DOO sa dva ili više vlasnika.
  • popunjavanje elektronske APR prijave za osnivanje DOO. DOO je moguće osnovati isključivo elektronskim putem, uz pomoć digitalnog potpisa.
  • registraciju stvarnih vlasnika u postupku registracije firme
 • pripremu OP obrasca za zastupnike firme.  OP obrazac je dokument koji potvrđuje kako se direktor potpisuje i neophodan je u velikom broju banaka za otvaranje bankovnog računa.
 • obaveštenje o registraciji firme nakon registracije dobijate na registrovanu email adresu firme
 • kao potvrdu registracije firme od APR-a dobijate Rešenje APR-a i potvrdu o PIB-u (poreskom identifikacionom broju firme)

Vaše podatke nam možete poslati popunjavanjem formulara na ovoj stranici ili možete doći u našu kancelariju i dati nam podatke i lična dokumenta.

Opcione usluge takođe možete izabrati na ovoj stranici.

Title

Go to Top