Iznos paušalnog poreza po opštinama u 2021. godini

Iznos pausalnog poreza u razlicitim opstinama se nekada razlikuje, a nekada se ne razlikuje.

Kako biste utvrdili kada se iznos razlikuje, a kada se ne razlikuje, unesite parametre u kalkulator pausalnog oporezivanja na sajtu Poreske uprave i proverite da li se iznos menja sa promenom opstine. Kalkulator mozete videti ovde.