Šta je potrebno uraditi nakon registracije DOO u Agenciji za privredne registre u 2021. godini?

Postupak registracije firme se ne završava nakon registracije firme u Agenciji za privredne registre. Sigurno se pitate koji su koraci nakon osnivanja firme, pa smo odlučili da ovde napišemo sve obaveze firme nakon osnivanja.

Postoji nekoliko rokova koje trebate ispoštovati nakon registracije firme u Agenciji za privredne registre:

  1. U roku od 15 dana trebate podneti poresku prijavu za akontaciju poreza na dobit Poreskoj upravi
  2. U roku od 15 dana trebate predati prijavu za komunalnu taksu Lokalnoj poreskoj administraciji
  3. U roku od 15 dana trebate registrovati stvarne vlasnike na portalu Agencije za privredne registre. Za ovaj korak, neophodno je da imate digitalni potpis direktora firme.
  4. Ukoliko ste u sistemu PDV-a, do 15. u mesecu trebate predati PDV prijavu za prethodni mesec
  5. Trebate otvoriti tekući račun firme. Ukoliko ste u sistemu PDV-a, ovo je krucijalan korak da bi Poreska uprava kompletirala registraciju vaše firme u sistem PDV-a
  6. Savetujemo vam i da napravite pečat firme, bez obzira što više nije neophodan po zakonu
  7. Trebate pronaći knjigovodstvenu agenciju koja će vam biti adekvatna podrška u poslovanju