Specijalna ponuda virtuelne kancelarije za nove klijente!

specijalna ponuda virtuelne kancelarije
Započnite korišćenje dok traje ova specijalna ponuda i iskoristite popust trajno!
*ponuda vazi za nove klijente koji se registruju na nasoj adresi za vreme trajanja akcijske ponude, za plaćanje 12 meseci unapred. Za ostale opcije plaćanja, posetite našu stranicu virtuelne kancelarije.
Pozovite 381 11 3183 541
ili 381 62 100 24 24
(WhatsApp, Viber,Telegram)

Koje poreze u 2024. godini plaća preduzetnik koji vodi knjige (tkz. knjigaš) i isplaćuje ličnu zaradu?

Porez na profit (porez na prihod od samostalne delatnosti) je 10%

Profit = Prihodi – Rashodi

10% od profita iznosi porez na profit preduzetnika. Ovaj porez se formalno zove porez na prihod od samostalne delatnosti.

Ostatak profita možete podići bez plaćanja dodatnog poreza.

Da li mogu podići profit pre kraja godine?

Postoje različita tumačenja u vezi ovog pitanja, ali naš savet je da ne dižete profit preduzetnika pre kraja godine. Razlog je što možete doći u situaciju da poreski inspektor to tumači na način koji niste očekivali, i da onda imate ozbiljan problem.

Najsigurnije je podići profit nakon što ste predali završni račun za godinu u kojoj je profit ostvaren, i nakon što ste platili porez na profit preduzetnika (porez na prihod od samostalne delatnosti).

Porezi i doprinosi na isplatu lične zaradu

Ličnu zaradu možete isplaćivati na iznos koji odredite. Taj iznos može biti čak i niži od minimalne zarade zaposlenih propisane Zakonom o radu. To je zato što se propisana minimalna zarada ne odnosi na ličnu zaradu preduzetnika.

Porezi i doprinosi stoga mogu varirati, ali ugrubo možete računati da ćete plaćati poreze i doprinose u iznosu od 66% do 78% neto iznosa. Naravno, ako se odlučite da neto iznos bude jako nizak, onda će taj procenat biti veći.

Na primer, za neto ličnu zaradu preduzetnika od 10.000 dinara, plaćaćete 12.338 dinara poreza i doprinosa.

Za neto ličnu zaradu preduzetnika od 30.000 dinara, plaćaćete poreze i doprinose u iznosu od 20.643 dinara.

Za neto ličnu zaradu preduzetnika od 100.000 dinara, plaćaćete poreze i doprinose u iznosu od 78.032 dinara.

Neto lična zarada preduzetnika, i porezi i doprinosi plaćeni na nju, ulaze u troškove preduzetnika. Zbog toga, smanjuju profit preduzetnika, pa samim tim i porez na profit (porez na prihod od samostalne delatnosti).

Koje delatnosti može da obavlja preduzetnik koji vodi knjige?

Preduzetnik koji vodi knjige ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su registrovane u APR-u.

Posebnim zakonom može se usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

Ukratko, preduzetnik može da se bavi pretežno jednom delatnošću, a da se pored toga bavi i drugim delatnostima, bez obaveze da te druge delatnosti dodatno registruje u APRu.

Da li preduzetnik knjigaš može da ima zaposlene?

Da, preduzetnik koji vodi knjige može da ima zaposlene, kao i svaka druga firma. Nema ograničenja u vezi toga. Ukoliko ima zaposlene, preduzetnik će morati da plaća i poreze i doprinose na zarade za svoje zaposlene.

Da li preduzetniku koji vodi knjige treba knjigovođa?

Da, preduzetniku koji vodi knjige treba knjigovođa, tj. knjigovodstvena agencija.

Želite da registrujete preduzetnika? Pozovite nas ili zakažite osnivanje paušalca popunjavanjem formulara na našoj stranici za registraciju preduzetnika.