Razmišljate o registraciji firme, ali niste sigurni da li da izabere preduzetnika ili DOO?

Čitali ste veliku količinu informacija online, nailazite na veliki broj različitih informacija i niste sigurni koje informacije su ažurne?

Kontaktirali ste različite firme radi registracije preduzeća i zaključili da detaljne poreske konsultacije uglavnom nisu uračunate u cenu osnivanja preduzeća?

Niste sigurni da znate dovoljno o poreskom sistemu i potencijalnim poreskim olakšicama?

Osnovali smo veliki broj firmi, pružamo im knjigovodstvene usluge, usluge obračuna zarada i  usluge virtuelne kancelarije.

Dozvolite da pomognemo i vama da se prvo detaljno upoznate sa poreskim propisima pa da onda na siguran način započnete poslovanje.

Zakažite poreske konsultacije sa našim stručnjacima.

Napominjemo da ćemo na veliku većinu pitanja imati adekvatan odgovor, a u slučaju da na neko pitanje nemamo odgovor, potrudićemo se da vas uputimo kome da se obratite i nećete izgubiti ni vreme ni novac na ta pitanja. Poreske konsultacije ne pružamo za udruženja i ogranke stranih pravnih lica.