Cena opcionih usluga u vezi otvaranja firmeAccounts

Free Trial

Projects

Prijava Poreskoj upravi i Lokalnoj poreskoj 

50€

Prijavu je neophodno uraditi u roku od 15 dana od dana registracije DOO

Pravljenje dokumentacije i predavanje prijave Poreskoj upravi

Pravljenje dokumentacije i predavanje prijave Lokalnoj poreskoj administraciji

Pečat firme

20€


pečat za DOO

Pečat automatik

Okrugli

Virtuelna kancelarija

35-50€

mesečno + porez 6-9€ mesečno

adresa sedišta firme

primanje i prosleđivanje pošte

Mi smo porodična firma sa 10 zaposlenih, radimo u sopstvenom prostoru preko 20 godina, što vam garantuje stabilnost adrese virtuelne kancelarije

Registracija stvarnih vlasnika

35€

Registraciju stvarnih vlasnika je neophodno uraditi u roku od 15 dana od dana registracije firme

Potreban je digitalni potpis direktora, koji možete staviti na ličnu kartu, besplatno u MUP-u

Stranim državljanima možemo pomoći i u vezi izrade digitalnog potpisa, pošto nemaju ličnu kartu Srbije

Cena dodatnih opcija za otvaranje firme u Srbiji za stranceAccounts

Free Trial

Projects

Digitalni potpis za direktora

90€

neophodan za registraciju stvarnih vlasnika

neophodan za potpisivanje godišnjeg finansijskog izveštaja

obavezno lično preuzimanje od strane direktora firme

Preuzimanje i slanje ebankinga sa Fedex troškovima uključenim

100€

banci treba oko 14 dana da napravi ebanking. Ne morate dolaziti da ga preuzmete!

Mi preuzimamo ebanking

Šaljemo Fedex-om na vašu adresu u inostranstvu

Apliciranje za otvaranje računa banci

149€


Pomoć pri apliciranju za otvaranje računa u banci za firme u kojima su osnivači/direktori strani državljani

Ebanking

Platne kartice