Ako želite da ostanete u Srbiji duže, od 1.2.2024. će biti potrebno da dobijete jedinstvenu dozvolu. Jedinstvena dozvola vam omogućava boravak i rad u Srbji u periodu do 3 godine.

Postoji više osnova za dobijanje jedinstvene dozvole:

  1. registracija preduzetnika
  2. zapošljavanje u postojećoj firmi
  3. kupovina nepokretnosti u Srbiji
  4. stupanje u brak
  5. pored toga, postoji i opcija spajanja porodice.

Naša agencija vam može pomoći da dobijete jedinstvenu dozvolu za strance u Srbiji.

Ukoliko želite da otvorite samostalnog preduzetnika, nakon registracije samostalnog preduzetnika u obavezi ste da dobijete jedinstvenu dozvolu. Ako registrujete DOO kao stranac, niste u obavezi da imate jedinstvenu dozvolu, ali ste ograničeni koliko dugo možete boraviti u Srbiji.

Ako želite da registrujete DOO ili preduzetnika, i podnesete zahtev za jedinstvenu dozvolu, prvi korak je otvaranje DOO ili preduzetnika. Drugi korak je podnošenje zahteva za jedinstvenu dozvolu.

Ukoliko želite da vam naša agencija pomogne oko dobijanja jedinstvene dozvole za strance, popunite formular ispod.