Poreske olakšice za nove firme

Najčešći vid poreskih olakšica je poreska olakšica za zapošljavanje novih zaposlenih. Uštede za preduzeće na toj vrsti olakšica je od 56-75% poreza i doprinosa mesečno, što znači minimum 80 evra mesečno po zaposlenom radniku, a uglavnom i mnogo više od toga. Pravila u vezi poreskih olakšica definisana su u u članu 21 Zakona o porezu na dohodak građana. Ista pravila, samo vezana za doprinose, definisana su u članu 45 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Velikom broju klijenata smo uštedeli značajna sredstva dobrim savetima u vezi sa poreskim olašicama. Kontaktirajte nas i saznajte kako da uštedite.

Pored poreskih olakšica propisanih gore pomenutim Zakonima, postoje i programi podsticanja zapošljavanja koji se sprovode preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Više o programima Nacionalne službe za zapošljavanje možete saznati na njihovom sajtu, ili pozivanjem call centra Nacionalne službe za zapošljavanje 0800/300-301.