Šta je registracija stvarnih vlasnika?

Registracija stvarnih vlasnika je procedura koju je neophodno uraditi u roku od 15 dana od dana registracije DOO. Preduzetnici nemaju obavezu registracije stvarnih vlasnika. Pojednostavljeno rečeno, registracijom stvarnih vlasnika se nadležnim organima dostavljaju podaci o fizičkim licima koja su vlasnici neke firme. Na primer – ako je vlasnik DOO-a neka firma, u registar stvarnih vlasnika moraju da se upišu podaci o vlasnicima te firme, tako da je podatak o fizičkim licima koja stoje iza neke firme dostupan javnosti.