Da, virtuelna kancelarija je potpuno legalna i postoji veliki broj firmi koje se bave iznajmljivanjem virtuelne kancelarije.

Zakonodavac prepoznaje potrebe da započinjanje poslovanja bude što jeftinije i bez suvišnih troškova i dozvoljava korišćenje virtuelne kancelarije za sedište firme. Virtuelna kancelarija omogućava niže troškove za mnoge firme, kako firme koje nameravaju da posluju dugi niz godina, tako i za firme koje su u procesu likvidacije i više im nije potrebna fizička kancelarija.