Želite da otvorite firmu iz radnog odnosa i imate pitanja u vezi toga?

Na pravom ste mestu.

Evo i najčešćih pitanja i odgovora vezanih za tu temu.

Da li mogu da registrujem firmu u Srbiji, ako sam u radnom odnosu?

Da, možete da registrujete i preduzetnika i DOO, ako ste u radnom odnosu, bez obzira da li ste u radnom odnosu u Srbiji ili u inostranstvu.

Situacija 1 – Osnivate DOO-a iz radnog odnosa (zaposleni ste u Srbiji)?

  • Ukoliko ste osnovali DOO, i ujedno ste i direktor tog DOO-a, pri čemu ste zaposleni u Srbiji u nekoj drugoj firmi, u svojoj firmi ćete plaćati oko 6.200 dinara dodatnih doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje (PIO). To će povećati iznos penzije koju ćete dobiti jednog dana. Ne plaćate doprinose za zdravstveno i nezaposlenost, jer to plaća firma u kojoj ste u radnom odnosu.
  • Ukoliko ste osnovali DOO, a nekog drugog ste imenovali za direktora firme, nemate obavezu da plaćate doprinose za osnivača firme. Ugovor sa direktorom morate napraviti i njemu plaćati određenu naknadu i pripadajuće poreze i doprinose.

Situacija 2 – Osnivate preduzetnika iz radnog odnosa (zaposleni ste u drugoj firmi u Srbiji)? Želite da vam preduzetnik bude dodatna delatnost (dopunska delatnost)?

  • ukoliko ste osnovali preduzetnika paušalca, Poreska uprava će vam jednostavno dati rešenje o iznosu poreza i doprinosa, na će biti iskazan samo iznos za porez i za doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje. Ne plaćate doprinose za zdravstveno i nezaposlenost jer to plaća firma u kojoj ste u radnom odnosu.
  • ukoliko vodite knjige, takođe ne plaćate doprinose za zdravstveno i nezaposlenost preko preduzetnika, jer to plaća firma u kojoj ste u radnom odnosu.

Situacija 3 – Osnivate preduzetnika ili DOO u Srbiji, a zaposleni ste u inostranstvu?

Kada je lice zaposleno u inostranstvu, ako postoji ugovor o socijalnom osiguranju za zemljom u kojoj je zaposleno, tada se primenjuju odredbe tog ugovora. Situacija nije toliko jednostavna da bi se mogla ukratko objasniti. Za konsultacije u vezi ovog pitanja, stojimo vam na raspolaganju na +381 11 3183 541 ili na office@otvaranjefirme.com.