Najčešća pitanja u vezi otvaranja firmi – DOO i preduzetnika

Koliko traje otvaranje preduzetnika u Srbiji u 2021. godini?

2 radna dana je uglavnom potrebno Agenciji za privredne registre da registruje preduzetnika. Ako predate dokumentaciju u ponedeljak do 12h, očekivano je da APR registruje preduzetnika u sredu. U nastavku ćemo vam pojasniti koliko traje otvaranje preduzetnika u Srbiji u . godini. Otvaranje preduzetnika ne podrazumeva samo otvaranje preduzetnika u Agenciji za privredne [...]

2021-03-29T23:27:13+01:00|

Koliko traje otvaranje firme – DOO u Srbiji?

2 radna dana je uglavnom potrebno Agenciji za privredne registre da registruje firmu. Ako predate dokumentaciju u ponedeljak do 12h, očekivano je da APR registruje firmu u sredu. U nastavku ćemo pokušati da vam pojasnimo koliko traje otvaranje firme u Srbiji u . godini. Otvaranje firme u Srbiji ne podrazumeva samo otvaranje firme [...]

2021-01-12T04:39:36+01:00|

Da li je bolje registrovati preduzetnika ili DOO?

Da li da registrujem preduzetnika ili DOO? Ako se bavite uslugama, i mala je verovatnoća od gubitaka koje nećete moći da pokrijete, onda je verovatno bolje da registrujete preduzetnika. Prednost preduzetnika je što se može staviti u mirovanje i što plaća niže poreze nego DOO. Takođe, za preduzetnike je izuzetno važno da "prolaze" [...]

2020-12-09T02:23:35+01:00|

Da li firma mora da ima pečat?

Da li firma obavezno mora imati pečat? Po Zakonu, firma ne mora imati pečat, međutim, u praksi, ako nemate pečat i želite da date nekom ovlašćenje da uradi nešto umesto vas, često ćete naići na odbijanje i zahtev da ovlašćenje mora biti overeno kod notara ili pečatirano pečatom firme. Tako da je svakako [...]

2020-12-09T02:23:57+01:00|

Koja je cena knjigovodstvenih usluga?

Koliko koštaju knjigovodstvene usluge? Cena knjigovodstvenih usluga zavisi od obima posla koji se vrši za određenog klijenta. Knjigovodstvo nije samo ispunjavanje administrativnih potreba preduzeća. Dobar knjigovođa će za svakog vašeg zaposlenog proveriti da li ima pravo na neku poresku olakšicu, a poreske olakšice vam mogu uštedeti minimum 80 evra mesečno po 1 zaposlenom. [...]

2020-12-09T02:26:53+01:00|

Šta je registracija stvarnih vlasnika?

Šta je registracija stvarnih vlasnika? Registracija stvarnih vlasnika je procedura koju je neophodno uraditi u roku od 15 dana od dana registracije DOO. Preduzetnici nemaju obavezu registracije stvarnih vlasnika. Pojednostavljeno rečeno, registracijom stvarnih vlasnika se nadležnim organima dostavljaju podaci o fizičkim licima koja su vlasnici neke firme. Na primer - ako je vlasnik [...]

2020-12-09T02:27:15+01:00|

Šta je digitalni potpis?

Šta je digitalni potpis? Digitalni potpis je vaš potpis, ali u elektronskom obliku. Direktor svakog DOO u Srbiji mora imati digitalni potpis jer samo digitalnim potpisom može potpisati završni račun firme i samo digitalnim potpisom može registrovati stvarne vlasnike, što je obavezno uraditi u roku od 15 dana od dana registracije firme. Strana [...]

2020-12-09T02:27:37+01:00|

Da li mogu da otvorim firmu online?

Da li mogu da otvorim firmu online? Da, otvaranje firme online je moguće uz pomoć digitalnog potpisa, što znači da je moguće otvoriti i DOO i preduzetnika online. Online otvaranje firme je moguće i za domaća i za strana lica. Ukoliko imate ličnu kartu sa čipom, u MUP-u možete besplatno staviti digitalni potpis [...]

2020-12-09T02:27:46+01:00|

Title

Go to Top