Specijalna ponuda virtuelne kancelarije za nove klijente!

specijalna ponuda virtuelne kancelarije
Započnite korišćenje dok traje ova specijalna ponuda i iskoristite popust trajno!
*ponuda vazi za nove klijente koji se registruju na nasoj adresi za vreme trajanja akcijske ponude, za plaćanje 12 meseci unapred. Za ostale opcije plaćanja, posetite našu stranicu virtuelne kancelarije.
Pozovite 381 11 3183 541
ili 381 62 100 24 24
(WhatsApp, Viber,Telegram)

Sedište firme u stanu

Da li firma može biti registrovana u stanu?

Sedište firme u stanu je jedna od opcija za koju se možete odlučiti, a postoje i druge opcije kao što su iznajmljivanje virtuelne kancelarije ili iznajmljivanje lokala, odnosno poslovne kancelarije. Prilikom registracije firme nije vam potreban dokaz na osnovu koga vršite registraciju firme na neku adresu. Nakon otvaranja firme, potrebno je da napravite ugovor o zakupu između firme i vlasnika prostora na adresi sedišta firme. Ako je vlasnik prostora fizičko lice, neophodno je da ugovor o zakupu dostavite vašem knjigovođi radi obračuna poreza na zakup nepokretnosti.

Sve je češći slučaj da strani državljani iznajmljuju stan, ali zbog putovanja u matičnu zemlju, nekad im duže vreme taj stan nije potreban, pa otkazu zakup i kada se vrate pronađu novi stan. Zato je bitno spomenuti da ako postoji mogućnost da ćete menjati lokaciju često, onda je takođe virtuelna kancelarija dobro rešenje za vas. Trebate imati u vidu da prilikom svake promene adrese sedišta, ako ujedno menjate i opštinu, morate sve zaposlene odjaviti sa osiguranja, pa ih opet prijaviti. Isto to trebate uraditi i za članove porodice koji su osigurani preko zaposlenih. Takođe, menja se i poziv na broj za porez na dobit, morate odjaviti komunalnu taksu, eko taksu i slično, pa opet prijaviti. Zato je za firme koje često menjaju adresu virtuelna kancelarija dobro rešenje.

Na vratima stana i na poštanskom sandučetu, neophodno je da istaknete naziv firme.

Pored obaveze isticanja naziva firme na adresi sedišta, neophodno je i da redovno primate poštu koju vam šalje Poreska uprava, jer ako ne primite neku poštu, ona će se vratiti Poreskoj upravi i u tom slučaju Poreska uprava deaktivira PIB firme što znači blokadu bankovnog računa firme. Ponovno aktiviranje PIB-a traje, a za to vreme ne možete koristiti novac koji se nalazi na bankovnom računu firme.

Rizik za zakupodavca kada je sedište firme u iznajmljenom stanu ili prostoru

Kada je sedište firme u iznajmljenom stanu ili kancelariji, zakupodavac se susreće sa rizikom od toga da firma-zakupac ostane nekome dužna i u tom slučaju sudski izvršitelji mogu doći na adresu sedišta firme i može se desiti da lica čija se imovina nalazi na adresi sedišta firme moraju dokazati da je ta imovina njihova. Uglavnom su zakupodavci fizička lica koja nemaju račune za imovinu koju imaju u prostoru koji izdaju, te to povećava mogućnost da oni formalno ne mogu da dokažu da je ta imovina njihova. Takođe, da bi se ispoštovala procedura žalbe na rešenje izvršitelja, često je potrebno platiti pravnu pomoć advokata, što može izazvati dodatne troškove vlasniku stana.

To je čest razlog zašto pojedina lica prilikom izdavanja stana nisu saglasna da se sedište firme registruje na njihovoj adresi.

To je i rizik prilikom izdavanja virtuelne kancelarije i taj rizik svakako utiče na cenu iznajmljivanja virtuelne kancelarije.

Ukoliko zakupodavac prostora koji koristite nije saglasan da i sedište firme bude na adresi koju zakupljujete, naša usluga virtuelne kancelarije vam stoji na raspolaganju.

Vaša firma pored toga što joj je sedište na jednoj adresi, može koristiti prostor na drugoj adresi. Neophodno je samo da vaš knjigovođa uradi registraciju izdvojene poslovne jedinice kroz portal Poreske uprave i na taj način obavesti Poresku upravu da vaša firma posluje na još jednoj adresi, a ne samo na adresi sedišta.

Da li mogu biti dve firme na istoj adresi?

Da, 2 firme mogu biti na istoj adresi. Nema prepreka da sedište 2 firme bude na istoj adresi. Svaka od firmi mora imati zakonski osnov za korišćenje adrese sedišta firme, a to je uglavnom ugovor o zakupu nepokretnosti koja se nalazi na adresi sedišta firme.

Alternativa sedištu firme u stanu – virtuelna kancelarija

Alternativa registraciji adrese sedišta firme na adresi stana je registracija adrese sedišta firme na adresi virtuelne kancelarije.

Sve veći broj preduzeća nema potrebu za fizičkom kancelarijom i osobom koja će biti prisutna na adresi sedišta radi prijema pošte.

Mnoga preduzeća rade preko Interneta ili rade na terenu i nemaju potrebu za iznajmljivanjem kancelarije, već se odlučuju za koncept virtuelne kancelarije.

Naša firma već preko 7 godina pruža mogućnost iznajmljivanja virtuelne kancelarije na Novom Beogradu po veoma povoljnoj ceni.

Primamo i prosleđujemo vašu poštu na email adrese koje definišete. Ako je potrebno prosleđivanje na veći broj email adresa, eliminisana je mogućnost greške jer softverski definišemo email adrese na koje se šalje pošta za vašu firmu, tako da čim skeniramo poštu, sistem automatski na vašu email adresu šalje skeniranu poštu.

Da, ali koliko košta virtuelna kancelarija?

Cenu virtuelne kancelarije možete pogledati na našoj stranici usluge virtuelne kancelarije: