Otvaranje preduzetnika (agencije, radnje, paušalca) za domaće državljane u 2024. godini

45

potrebno vreme za čitanje: 10 minuta

Ne gubite vaše dragoceno vreme! Započnite otvaranje preduzetnika za domaće državljane za 10 minuta popunjavanjem formulara na ovoj stranici, uz transparentne, povoljne cene i upoznavanje sa svim važnim detaljima vezanim za registraciju preduzetnika! Platite kasnije (ne plaćate prilikom popunjavanja formulara).

Pored otvaranja preduzetnika u APR-u, nudimo vam i:

 • izradu pečata preduzetnika
 • iznajmljivanje adrese sedišta firme sa primanjem i prosleđivanjem pošte (virtuelnu kancelariju)
 • predavanje prijava Poreskoj upravi i Lokalnoj poreskoj administraciji
 • besplatno pripremanje dokumentacije za otvaranje računa (uz pomoć službenika banke).

Trajanje i koraci za otvaranje preduzetnika (osnivanje preduzetnika koraci)

Prvi korak je da dođete kod nas u kancelariju kako biste nam dali podatke i potpisali dokumentaciju za otvaranje preduzetnika. Podatke nam možete poslati i popunjavanjem formulara ispod pre nego što dođete. APR-u uglavnom treba 2 radna dana da registruje preduzetnika. Na primer, ako se predmet preda u APR u ponedeljak do 12h, očekivano je da APR donese rešenje o registraciji firme već u sredu. Detaljnije informacije o daljim koracima i očekivanom trajanju, možete videti na stranici na kojoj je detaljno objasnjeno trajanje postupka otvaranja preduzetnika.

Sve detalje o potrebnim podacima i troškovima otvaranja preduzetnika možete videti u formularu ispod.

 • *Da li ste upoznati sa testom samostalnosti preduzetnika?

  Otvaranje preduzetnika nosi sa sobom određena poreska pravila. Najvažnije pravilo sa kojim treba da budete upoznati je ono vezano za test samostalnosti. U slučaju poreske kontrole i situacije da se ispostavi da ne ispunjavate te kriterijume, problem zaista može biti ogroman. 

  Zato je veoma važno da nam potvrdite da ste upoznati sa testom samostalnosti pre nego što nastavite sa popunjavanjem ovog formulara za otvaranje preduzetnika.

  Ukoliko nakon upoznavanja sa testom samostalnosti smatrate da niste samostalni, klijenti se u takvim slučajevima najčešće odlučuju da registruju DOO.

  Više informacije možete pročitati na našem sajtu na sledećem linku: https://otvaranjefirme.com/faq-items/razlike-izmedu-doo-i- preduzetnika/#Test_samostalnosti_preduzetnika

  Ako ste upoznati sa testom samostalnosti, molimo vas da potvrdite. Ako niste, savetujemo vam da se upoznate, pa da onda popunite zahtev za osnivanje preduzetnika na našem sajtu.

  Potrebni podaci i dokumentacija za registraciju preduzetnika

  *Pretežna delatnost

  Preduzetnik registruje pretežnu delatnost prilikom osnivanja firme, a preduzetnik može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene.

  Obavljanje pojedinih delatnosti je uslovljeno izdavanjem posebne saglasnosti od nadležnih državnih organa, ali za većinu delatnosti nikakva saglasnost nije potrebna. Primeri delatnosti za koju su potrebne posebne dozvole su trgovina oružjem, trgovina lekovima i slično.

  Za paušalce, napominjemo da preduzetnik paušalac ne može obavljati pojedine delatnosti. U slučaju da ih obavlja, gubi pravo na paušalno oporezivanje.

  Molimo vas napišite pretežnu delatnost vaše firme. Ukoliko ne znate tačnu šifru delatnosti, možete nam navesti opis delatnosti,a mi ćemo na osnovu opisa pronaći odgovarajuću šifru delatnosti:

  *Email adresa preduzetnika

  Prilikom registracije preduzetnika, obavezno je registrovati email adresu firme.

  Email adresa će biti javno objavljena na sajtu APR-a, i na nju će vam se s vremena na vreme obraćati i državni organi kao što je Poreska upravi, tako da je veoma važno da redovno proveravate navedenu email adresu.

  Možete upisati i vašu privatnu email adresu, ako ne želite da pravite odvojenu email adresu za preduzetnika.

  Često klijenti žele prvo da im potvrdimo da li je slobodan naziv preduzetnika, pa onda da naprave email u skladu sa tim.

  Email adresu preduzetnika nam možete naknadno reci, ili nam možete sada napisati ako znate, ili nam možete naknadno dostaviti. Molim vas upisite informaciju u vezi email adrese:

  *Da li želite da registrujete preduzetnika u sistem PDV-a prilikom osnivanja preduzetnika?

  Preduzetnik se prilikom osnivanja može, a ne mora izjasniti da želi da bude u sistemu PDV-a.

  Preduzetnik mora da se registruje u sistem PDV kada u proteklih 12 meseci ima prihod preko 8 miliona dinara.

  Preduzetnik koji nije u sistemu PDV-a ne može odbiti PDV iz primljenih računa, uvoza i sl, ali ga ni ne iskazuje i ne plaća na izdatim računima.

  Preduzetnik koji je u sistemu PDV-a može odbiti PDV iz primljenih računa i uvoza, ali ga iskazuje na svojim izlaznim računima i plaća ga na bazi izdatih računa.

  *Radni status preduzetnika (podaci za PIO/zdravstveno osiguranje i Poresku upravu)

  Prijava na osiguranje (penziono - PIO, zdravstveno, osiguranje za slučaj nezaposlenosti)

  Kada kao nezaposleno lice osnivate preduzetnika, potrebno je i prijaviti se na obavezno socijalno osiguranje (PIO, zdravstveno, osiguranje za slučaj nezaposlenosti), popularno rečeno prijavu na PIO. APR nekada uradi prijavu preduzetnika na PIO, a nekada ne uradi. Za to vam niko ne može garantovati. Slučaj kada APR sigurno neće uraditi prijavu na osiguranje je ako vas do momenta podnošenja zahteva za registraciju firme prethodni poslodavac nije odjavio sa osiguranja. Dokaz da vas je prethodni poslodavac odjavio sa osiguranja je MA obrazac odjave.

  U slučaju da APR nije uradio prijavu preduzetnika na osiguranje prilikom registracije firme, trebate sami to uraditi u PIO fondu, ili možete nas angažovati da to uradimo. To je dodatna usluga i posebno se naplaćuje. Da li će vam to biti potrebno, ne možemo znati dok APR ne uradi registraciju preduzetnika.

  APR u svojim resenjima u donjem delu resenja uvek i napiše da se trebate odmah prijaviti na osiguranje, baš zato što oni nekad prijave, a nekad ne prijave preduzetnika na osiguranje.

  *Stepen stručne spreme preduzetnika

  Lična karta preduzetnika

  Za registraciju preduzetnika, trebaće nam vaša lična karta.

  Ako je lična karta sa čipom, treba nam očitana, a ako je lična karta bez čipa, treba nam samo skenirana.

  Ličnu kartu možete nam poslati naknadno putem mejla ili je možete očitati u našoj kancelariji. 

  Ličnu kartu nam možete dostaviti i naknadno, a ako imate skeniranu/očitanu ličnu kartu, možete je priložiti ovde:

  • (max file size 200 MB)

  Naziv preduzetnika

  Naziv preduzetnika se sastoji iz 4 elementa:

  • ime i prezime preduzetnika - na primer: Jovan Jovanović
  • oznake da je preduzetnik - na primer: PR
  • opisa delatnosti - na primer: Agencija za konsultantske usluge
  • naziva - na primer: World class consulting

  Potrebno je u skladu sa ovim da nam date podatke vezane za naziv vašeg preduzetnika.

  *Ime i prezime

  *Opis koji će biti deo naziva

  Opis mora biti u skladu sa pretežnom delatnošću koju ćemo registrovati. Npr. ne može u opisu pisati "radnja za proizvodnju obuće", a osnovna delatnost da bude konsultantske usluge.

  Primer opisa je: "Agencija za konsultantske usluge".

  Ako ne želite da gubite vreme ovim detaljem, možete samo napisati da mi odredimo opis u skladu sa delatnošću.

  Opis ni ne morate koristiti u poslovanju kada navodite ime preduzetnika.

  Molim vas predložite opis koji želite da bude deo naziva preduzetnika:

  *Naziv preduzetnika

  Došli smo i do suštinskog pitanja u vezi naziva preduzetnika.

  Primer naziva je "World class consulting" ili "Fast pace development".

  Molim vas unesite 2-3 predloga naziva preduzetnika (u 1 redu, 1 predlog):

  Ako niste sigurni kako da odgovorite na neko pitanje

  Postovani,

  podaci koje pošaljete su promenjljivi. Mi ćemo se svakako čuti da još jednom prođemo kroz podatke.

  Ako niste bili sigurni kako da odgovorite na neko pitanje, slobodno nas pozovite na 011/3183-541 ili na 062/100-24-24, ili napišite napomenu u ovo polje, a mozete napisati i na dnu formulara u polje za napomenu. Npr. zelite jos da razmislite da li cete biti pausalac ili ne i slicno.

  *Da li znate razlike između DOO-a i preduzetnika?

  Prvi korak prilikom registracije firme je da izaberete oblik organizovanja. Najčešće je to izbor između preduzetnika i društva sa ograničenom odgovornošću (DOO). Zato je veoma važno da razumete razlike između preduzetnika i DOO.

  Razlike možete pročitati ovde.

  Molim vas da nam za početak potvrdite da razumete razlike između preduzetnika i DOO, i da ste se odlučili za registraciju preduzetnika.

  *Da li znate razlike između preduzetnika koji vodi knjige i preduzetnika paušalca?

  Kada ste odlučili da registrujete preduzetnika, prvo što treba da odlučite je da li ćete da registrujete preduzetnika paušalca ili preduzetnika koji će voditi poslovne knjige.

  Ugrubo je razlika u tome što preduzetnik paušalac samo treba da plati onoliko koliko mu odredi Poreska uprava, dok preduzetnik koji vodi knjige mora da obračuna porez koji treba da plati u skladu sa profitom i platom preduzetnika.

  Razlike između preduzetnika i preduzetnika paušalca možete detaljno pročitati na istoj stranici na kojoj su i razlike između preduzetnika i DOO, samo što trebate gledati samo stavke:

  Da li želite da registrujete preduzetnika koji je paušalac ili preduzetnika koji vodi knjige?

  *APR naknada za registracjiu preduzetnika i troškovi notara za overu OP obrasca

  APR naknada za registraciju preduzetnika iznosi 1.600 dinara sa bankovnim troškovima. Pored toga imate i trošak notara oko 400 dinara za overu OP obrasca. OP obrazac je dokument koji pokazuje kako se preduzetnik potpisuje. Trošak APR takse plaćate nama, pa mi vršimo uplatu APR-u, dok trošak notara placate notaru prilikom overe OP obrasca. OP obrazac ne morate overiti pre registracije preduzetnika, već možete i posle!

  Molim vas samo da potvrdite da ste upoznati ovim detaljem , kako bi on bio deo emaila koji će vam stići kao potvrda kada izvršite narudžbinu osnivanja preduzetnika:

  *Registracija u Poreskoj upravi

  Nakon registracije preduzetnika koji vodi knjige u Agenciji za privredne registre, preduzetnik je u roku od 15 dana u obavezi da preda poresku prijavu za akontaciju poreza na dobit u Poresku upravu (PPDG-1S).

  Pomenutu prijavu možemo predati za vašu firmu kao deo postupka osnivanja preduzetnika.

  Da li želite da za vašu firmu predamo prijavu Poreskoj upravi?

  *Registracija u Poreskoj upravi i Lokalnoj poreskoj administraciji

  Nakon registracije preduzetnika koji vodi knjige u Agenciji za privredne registre, preduzetnik je u roku od 15 dana u obavezi da preda:

  Pored toga, Poreska uprava izdaje rešenje o iznosu paušalnog poreza i dostavlja ga preko svog portala. Mi u vaše ime možemo preuzeti rešenje Poreske uprave, i dostaviti vam ga.

  Navedene usluge možemo uraditi za vašu firmu kao deo postupka osnivanja preduzetnika.

  Da li želite da za vašu firmu uradimo i navedene postupke u Poreskoj upravi i Lokalnoj poreskoj administraciji?

  *Pečat preduzetnika

  Firme po propisima više nisu u obavezi da koriste pečat u poslovanju. Čak vam ni za otvaranje i korišćenje računa u banci više nije neophodan pečat. Bez obzira na to, pečat vam često može olakšati pojedine postupke u poslovanju. Pečat možete napraviti i sami ili vam mi možemo napraviti pečat kao deo postupka registracije firme.

  Da li želite da napravimo pečat za vaš preduzetnika?

  *Da li vam je potrebna virtuelna kancelarija - iznajmljivanje adrese sedišta firme na Novom Beogradu i prosleđivanje pošte?

  Prilikom registracije firme, neophodno je registrovati adresu sedišta firme. Takodje, neophodno je obezbediti stalno prisustvo nekog na adresi firme radi prijema pošte. 

  Vrlo važan detalj je da u slučaju da Vaša firma ne primi neko pismo koje vam pošalje Poreska uprava, to pismo se vraća Poreskoj upravi i Poreska uprava deaktivira PIB što znači blokadu bankovnog računa vaše firme, jer Poreska uprava konstatuje da se firma ne nalazi na registrovanoj adresi. Rešavanje takve situacije traje, a dok se to ne reši, firma ne može koristiti sredstva sa svog bankovnog računa.

  Takođe, možda ne želite da ističete naziv firme na vratima stana u kome stanujete, možda želite da se sedište firme nalazi u poslovnom, a ne u stambenom prostoru, ili jednostavno želite da poboljšate imidž adresom sedišta u Beogradu, ili vam je potrebno samo prelazno rešenje dok ne pronađete poslovne kancelarije.

  Zato vam nudimo opciju virtuelne kancelarije. Virtuelna kancelarija podrazumeva da firmu registrujete na našu adresu na Novom Beogradu, da primamo poštu za vašu firmu, skeniramo je i šaljemo je skeniranu mejlom na email adrese koje vi definišete.

  Da li vam je potrebna usluga virtuelne kancelarije?

  *Adresa sedišta preduzetnika (ulica, broj, broj stana, opština)

  Upišite ulicu, broj, broj stana i opštinu sedišta firme:

  *Cena virtuelne kancelarije

  Cena zakupa virtuelne kancelarije zavisi od toga da li plaćate 1 mesec, 3 meseca, 6 meseci ili 12 meseci unapred.

  Izaberite opciju virtuelne kancelarije koja vam najviše odgovara:

  Napomene, specifični zahtevi i slično:

  Ukoliko imate nekih specifičnih zahteva i napomena u vezi registracije firme, upišite u polje ispod:

Опис

Specijalna ponuda virtuelne kancelarije za nove klijente!

specijalna ponuda virtuelne kancelarije
Započnite korišćenje dok traje ova specijalna ponuda i iskoristite popust trajno!
*ponuda vazi za nove klijente koji se registruju na nasoj adresi za vreme trajanja akcijske ponude, za plaćanje 12 meseci unapred. Za ostale opcije plaćanja, posetite našu stranicu virtuelne kancelarije.
Pozovite 381 11 3183 541
ili 381 62 100 24 24
(WhatsApp, Viber,Telegram)

Otvaranje preduzetnika (registracija preduzetnika) u Srbiji za domaće državljane – Kompletna usluga, uputstvo i troškovi!

Stranica, informacije i cene su namenjene za preduzetnike koji su državljani Srbije i koji pričaju srpski.

Usluga otvaranja preduzetnika podrazumeva:

 • pripremu dokumentacije za registraciju preduzetnika u Agenciji za privredne registre (APR) što podrazumeva:
  • proveru raspoloživosti naziva preduzetnika
  • pomoć u izboru šifre delatnosti i sl.
  • zahtev APRu da vas prijavi na PIO/zdravstveno osiguranje, pod uslovom da niste nigde drugde prijavljeni u momentu registracije preduzetnika
 • pripremu OP obrasca za preduzetnika kao zastupnika firme.  OP obrazac je dokument koji potvrđuje kako se preduzetnik potpisuje i neophodan je u velikom broju banaka za otvaranje bankovnog računa.
 • dostavljanje dokumentacije u Agenciju za privredne registre – Mi nosimo dokumentaciju u APR – Ne čekate red u APR-u, ne morate da tražite parking pored APR-a!
 • obaveštenje klijenta o registraciji preduzetnika nakon registracije
 • kao potvrdu registracije preduzetnika od APR-a dobijate Rešenje APR-a i potvrdu o PIB-u (poreskom identifikacionom broju firme), kao i potvrdu da vas je APR prijavio na PIO/zdravstveno osiguranje

Vaše podatke nam možete poslati popunjavanjem formulara na ovoj stranici ili možete doći u našu kancelariju i dati nam podatke i lična dokumenta .

Opcione usluge takođe možete izabrati na ovoj stranici.

Trajanje postupka registracije preduzetnika

Prvi korak je da dođete kod nas u kancelariju kako biste nam dali podatke i potpisali dokumentaciju za otvaranje preduzetnika. Podatke nam možete poslati i popunjavanjem formulara ispod pre nego što dođete. APR-u uglavnom treba 2 radna dana da registruje preduzetnika. Na primer, ako se predmet preda u APR u ponedeljak do 12h, očekivano je da APR donese rešenje o registraciji firme već u sredu. Detaljnije informacije o daljim koracima i očekivanom trajanju, možete videti na stranici na kojoj je detaljno objasnjeno trajanje postupka otvaranja preduzetnika.

Title

Go to Top