Da li firma obavezno mora imati pečat?

Po Zakonu, firma ne mora imati pečat, međutim, u praksi, ako nemate pečat i želite da date nekom ovlašćenje da uradi nešto umesto vas, često ćete naići na odbijanje i zahtev da ovlašćenje mora biti overeno kod notara ili pečatirano pečatom firme. Tako da je svakako savet da napravite pečat za vašu firmu. Pečat možemo i mi da vam napravimo u okviru usluge otvaranja firme.