Specijalna ponuda virtuelne kancelarije za nove klijente!

specijalna ponuda virtuelne kancelarije
Započnite korišćenje dok traje ova specijalna ponuda i iskoristite popust trajno!
*ponuda vazi za nove klijente koji se registruju na nasoj adresi za vreme trajanja akcijske ponude, za plaćanje 12 meseci unapred. Za ostale opcije plaćanja, posetite našu stranicu virtuelne kancelarije.
Pozovite 381 11 3183 541
ili 381 62 100 24 24
(WhatsApp, Viber,Telegram)

Koje poreze u 2024. godini plaća preduzetnik koji vodi knjige (tkz. knjigaš) i ne isplaćuje ličnu zaradu?

Porez i doprinosi na profit preduzetnika

Preduzetnik koji vodi knjige i koji se opredeli da ne isplaćuje ličnu zaradu, mora na celokupan profit platiti poreze i doprinose!

Profit = Prihodi – Rashodi

Oko 46% od profita iznose porezi i doprinosi na profit preduzetnika.

Ostatak profita možete podići bez plaćanja dodatnog poreza.

Skoro niko se ne odluči na ovaj oblik oporezivanja. Medjutim, moramo napomenuti da ako ste paušalac i pređete granicu od 6 miliona dinara prihoda, morate preći u vođenje knjiga bez isplate lične zarade! Tek naredne godine možete preći na opciju sa isplatom lične zarade!

Da li mogu podići profit pre kraja godine?

Postoje različita tumačenja u vezi ovog pitanja, ali naš savet je da ne dižete profit preduzetnika pre kraja godine. Razlog je što možete doći u situaciju da poreski inspektor to tumači na način koji niste očekivali, i da onda imate ozbiljan problem.

Najsigurnije je podići profit nakon što ste predali završni račun za godinu u kojoj je profit ostvaren, i nakon što ste platili porez na profit preduzetnika (porez na prihod od samostalne delatnosti).

Koje delatnosti može da obavlja preduzetnik koji vodi knjige?

Preduzetnik koji vodi knjige ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su registrovane u APR-u.

Posebnim zakonom može se usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

Ukratko, preduzetnik može da se bavi pretežno jednom delatnošću, a da se pored toga bavi i drugim delatnostima, bez obaveze da te druge delatnosti dodatno registruje u APRu.

Da li preduzetnik knjigaš može da ima zaposlene?

Da, preduzetnik koji vodi knjige može da ima zaposlene, kao i svaka druga firma. Nema ograničenja u vezi toga. Ukoliko ima zaposlene, preduzetnik će morati da plaća i poreze i doprinose na zarade za svoje zaposlene.

Da li preduzetniku koji vodi knjige treba knjigovođa?

Da, preduzetniku koji vodi knjige treba knjigovođa, tj. knjigovodstvena agencija.

Želite da registrujete preduzetnika? Pozovite nas ili zakažite osnivanje preduzetnika popunjavanjem formulara na našoj stranici za registraciju preduzetnika.