Otvaranje DOO – Otvaranje firme u Srbiji za domaće državljane u 2024. godini

50

potrebno vreme za čitanje: 10 minuta

Zakažite otvaranje DOO firme za domaće državljane  za 10 minuta popunjavanjem formulara na ovoj stranici, uz transparentne, povoljne cene i upoznavanje sa svim važnim detaljima vezanim za registraciju DOO! Platite kasnije (ne plaćate prilikom popunjavanja formulara).

Pored otvaranja DOO u APR-u, nudimo vam i:

Trajanje i koraci za registraciju firme (osnivanje DOO koraci)

Od momenta kada nam dostavite sve podatke i dokumentaciju osnivača i direktora, u roku od 1 radnog dana mi možemo pripremiti dokumentaciju za osnivanje firme. Podatke nam možete dostaviti popunjavanjem formulara na ovoj stranici, telefonom ili nas možete posetiti u našoj kancelariji. Dokumentaciju nam možete poslati putem mejla ili nam je dostaviti kod nas u kancelariji.

Kako da obezbedite digitalni potpis, neophodan za registraciju firme u Srbiji?

Sledeći korak je da obezbedite digitalni potpis. Domaći državljani mogu u MUP-u staviti digitalni potpis na svoju ličnu kartu, potpuno besplatno, ukoliko imaju ličnu kartu sa čipom. Ukoliko nemate ličnu kartu sa čipom, digitalni potpis možete pribaviti od firme E-smart systems, zakazivanjem na njihovom web sajtu.

Šta nakon dobijanja digitalnog potpisa?

Nakon što pribavite digitalni potpis, trebate doći kod nas u kancelariju radi potpisivanja dokumenata digitalnim potpisom i radi podnošenja APR prijave za registraciju DOO-a. APR-u uglavnom treba 2 radna dana da registruje firmu, a zakonski rok je 5 radnih dana. Na primer, ako se predmet preda u APR u ponedeljak do 12h, očekivano je da APR donese rešenje o registraciji firme već u sredu. Detaljnije informacije o daljim koracima i očekivanom trajanju otvaranja DOO, možete videti na stranici na kojoj je detaljno objasnjeno trajanje postupka otvaranja DOO.

Sve detalje o potrebnim podacima i troškovima otvaranja DOO možete videti u formularu ispod.

 • Potrebni podaci i dokumentacija za registraciju firme (DOO)

  *Možete li nam sada poslati predloge imena firme?

  Mi ćemo proveriti da li su predloženi nazivi firme raspoloživi za registraciju. Napominjemo da npr. firma koja se zove ABC consulting i firma ABC iz ugla APR-a su firme sa istim nazivom, to jest reč "consulting" se ne smatra znakom razlikovanja. Isti slučaj je i sa rečima group, trade, import-export i slično.

  *Iznos osnivačkog kapitala:

  Minimalan iznos osnivačkog kapitala je 100 dinara. Velika većina firmi prilikom registracije registruje upravo 100 dinara kao osnivački kapital. Osnivački kapital možete koristiti u poslovanju. Na primer, odredite osnivački kapital od 20.000 dinara i uplatite ga. Taj novac možete iskorisiti za bilo koju aktivnost. Na primer, za kupovinu računara. Postoje i drugi načini kako možete obezbediti novac za poslovanje. Na primer, nakon osnivanja, možete uplatiti tkz. pozajmicu osnivača. Podrazumeva se da može i kupac da vam uplati novac za usluge koje mu pružite, pa da pozajmica osnivača ne bude neophodna.

  Koliki iznos osnivačkog kapitala vi želite da registrujete?

  *Pretežna delatnost

  Firma registruje pretežnu delatnost prilikom osnivanja firme, a firma može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su definisane u osnivačkom aktu prilikom registracije firme.

  Obavljanje pojedinih delatnosti je uslovljeno izdavanjem posebne saglasnosti od nadležnih državnih organa, ali za većinu delatnosti nikakva saglasnost nije potrebna. Primeri delatnosti za koju su potrebne posebne dozvole su trgovina oružjem, trgovina lekovima i slično.

  Molimo vas napišite pretežnu delatnost vaše firme. Ukoliko ne znate tačnu šifru delatnosti, možete nam navesti opis delatnosti,a mi ćemo na osnovu opisa pronaći odgovarajuću šifru delatnosti:

  *Email adresa firme

  Prilikom registracije firme, obavezno je registrovati email adresu firme.

  Email adresa će biti javno objavljena na sajtu APR-a, i na nju će vam se s vremena na vreme obraćati i državni organi kao što je Poreska upravi, tako da je veoma važno da redovno proveravate navedenu email adresu.

  Često klijenti žele prvo da im potvrdimo da li je slobodan naziv firme, pa onda da naprave email u skladu sa tim.

  Email adresu firme nam možete naknadno reci, ili nam možete sada napisati ako znate, ili nam možete naknadno dostaviti. Molim vas upisite informaciju u vezi email adrese:

  *Da li želite da registrujete firmu u sistem PDV-a prilikom osnivanja firme?

  Firma se prilikom osnivanja može, a ne mora izjasniti da želi da bude u sistemu PDV-a.

  Firma mora da se registruje u sistem PDV kada u proteklih 12 meseci ima prihod preko 8 miliona dinara.

  Firma koja nije u sistemu PDV-a ne može odbiti PDV iz primljenih računa, uvoza i sl, ali ga ni ne iskazuje i ne plaća na izdatim računima.

  Firma koja je u sistemu PDV-a može odbiti PDV iz primljenih računa i uvoza, ali ga iskazuje na svojim izlaznim računima i plaća ga na bazi izdatih računa.

  Podaci o osnivačima - vlasnicima firme

  *Koliko osnivača će firma imati?

  Upišite procenat vlasništva prvog osnivača. Na primer - 50%.

  Upišite procenat vlasništva prvog osnivača. Na primer - 40%.

  Upišite procenat vlasništva prvog osnivača. Na primer - 40%.

  Podaci o direktorima firme

  *Koliko direktora će firma imati?

  Ako niste sigurni kako da popunite neko polje

  Sva polja koja popunite možete naknadno promeniti pre nego što uradimo registraciju firme.

  Ako niste sigurni kako da popunite neko polje, možete nas pozvati na 011/3183-541 ili na 062/100-24-24, a možete i napisati napomenu u polje ispod, ili u polje Napomena na dnu ovog formulara.

  Ostali i opcioni troškovi vezani za otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću

  *APR naknada i troškovi notara

  APR naknada za registraciju firme iznosi 6.000 dinara. 

  Molim vas samo da potvrdite da ste upoznati ovim detaljem , kako bi on bio deo emaila koji će vam stići kao potvrda kada izvršite narudžbinu osnivanja preduzeća:

  *Da li želite da uplatite osnivački kapital pre registracije firme?

  Osnivački kapital nije neophodno da uplatite prilikom registracije firme. Ukoliko želite da ga uplatite, to će malo produžiti postupak jer morate otvoriti privremeni račun u banci, uplatiti kapital, uzeti potvrdu iz banke i tu potvrdu moramo priložiti prilikom registracije firme. Nakon otvaranja firme, pa nakon otvaranja redovnog tekućeg računa firme, trebate prebaciti osnivački kapital sa privremenog tekućeg računa na redovan tekući račun.

  U slučaju da ne uplatite osnivački kapital prilikom registracije firme, moraćete da ga uplatite u roku od nekoliko godina i tu uplatu ćete morati da registrujete u APR-u za šta ćete imati bar trošak APR takse u iznosu od 2.800 dinara, a možda i trošak pravnika, ako ne budete sami znali da uradite taj postupak. I tada će vam biti potrebna potvrda iz banke, ali nećete morati da otvarate privremeni tekući račun u banci.

  *Registracija u Poreskoj upravi i Lokalnoj poreskoj administraciji

  Nakon registracije DOO-a u Agenciji za privredne registre, firma je u roku od 15 dana u obavezi da preda:

  • poresku prijavu za akontaciju poreza na dobit u Poresku upravu
  • prijavu za komunalnu taksu u Lokalnu poresku administraciju
  • prijavu za eko taksu u Lokalnu poresku administraciju

  Navedene prijave možemo predati za vašu firmu kao deo postupka osnivanja preduzeća.

  Da li želite da za Vašu firmu uradimo i navedene postupke u Poreskoj upravi i Lokalnoj poreskoj administraciji?

  *Pečat firme

  Firme po propisima više nisu u obavezi da koriste pečat u poslovanju. Čak vam ni za otvaranje i korišćenje računa u banci više nije neophodan pečat. Bez obzira na to, pečat vam često može olakšati pojedine postupke u poslovanju. Pečat možete napraviti i sami ili vam mi možemo napraviti pečat kao deo postupka registracije firme.

  Da li želite da napravimo pečat za vaš DOO?

  *Virtuelna kancelarija - iznajmljivanje adrese sedišta firme u Beogradu, primanje i prosleđivanje pošte

  Prilikom registracije firme, neophodno je registrovati adresu sedišta firme. Takodje, neophodno je obezbediti stalno prisustvo nekog na adresi firme radi prijema pošte. 

  Vrlo važan detalj je da u slučaju da Vaša firma ne primi neko pismo koje vam pošalje Poreska uprava, to pismo se vraća Poreskoj upravi i Poreska uprava deaktivira PIB što znači blokadu bankovnog računa vaše firme, jer Poreska uprava konstatuje da se firma ne nalazi na registrovanoj adresi. Rešavanje takve situacije traje, a dok se to ne reši, firma ne može koristiti sredstva sa svog bankovnog računa.

  Takođe, možda ne želite da ističete naziv firme na vratima stana u kome stanujete, možda želite da se sedište firme nalazi u poslovnom, a ne u stambenom prostoru, ili jednostavno želite da poboljšate imidž adresom sedišta u Beogradu, ili vam je potrebno samo prelazno rešenje dok ne pronađete poslovne kancelarije.

  Zato vam nudimo opciju virtuelne kancelarije. Virtuelna kancelarija podrazumeva da firmu registrujete na našu adresu na Novom Beogradu, da primamo poštu za vašu firmu, skeniramo je i šaljemo je skeniranu mejlom na email adrese koje vi definišete.

  Da li vam je potrebna usluga virtuelne kancelarije?

  *Adresa sedišta firme (ulica, broj, broj stana, opština)

  Upišite ulicu, broj, broj stana i opštinu sedišta firme:

  *Cena virtuelne kancelarije

  Cena zakupa virtuelne kancelarije zavisi od toga da li plaćate 1 mesec, 3 meseca, 6 meseci ili 12 meseci unapred.

  Izaberite opciju virtuelne kancelarije koja vam najviše odgovara:

  *Registracija stvarnih vlasnika

  Nakon registracije firme u APR-u, u roku od 15 dana, firma je u obavezi da izvrši registraciju stvarnih vlasnika, u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

  Registraciju stvarnih vlasnika je moguće izvršiti isključivo uz pomoć digitalnog potpisa direktora firme, kao što je jedino digitalnim potpisom moguće registrovati firmu.

  Mnoge banke traže da registracija stvarnih vlasnika bude urađena pre otvaranja računa u banci. To znači da vam mnoge banke neće otvoriti tekući račun firme ako registracija stvarnih vlasnika nije urađena.

  Digitalni potpis direktor firme može besplatno staviti na ličnu kartu u MUP-u, pod uslovom da ima ličnu kartu sa čipom. Trebalo bi da u bilo kom MUP-u možete staviti digitalni potpis na ličnu kartu, bez obzira gde je izdata lična karta, ali ovaj detalj najbolje proverite sa MUP-om. Ukoliko nemate ličnu kartu sa čipom, uputićemo vas na najbolju opciju kako da napravite digitalni potpis odvojeno od lične karte.

  Digitalni potpis ne služi samo za registraciju stvarnih vlasnika, nego je neophodan i za predavanje završnog računa firme, a može služiti i za mnoge druge stvari. 

  Da li želite da uradimo registraciju stvarnih vlasnika za vašu firmu?

  Napomene, specifični zahtevi i slično:

  Ukoliko imate nekih specifičnih zahteva i napomena u vezi registracije firme, upišite u polje ispod:

Опис

Specijalna ponuda virtuelne kancelarije za nove klijente!

specijalna ponuda virtuelne kancelarije
Započnite korišćenje dok traje ova specijalna ponuda i iskoristite popust trajno!
*ponuda vazi za nove klijente koji se registruju na nasoj adresi za vreme trajanja akcijske ponude, za plaćanje 12 meseci unapred. Za ostale opcije plaćanja, posetite našu stranicu virtuelne kancelarije.
Pozovite 381 11 3183 541
ili 381 62 100 24 24
(WhatsApp, Viber,Telegram)

Otvaranje DOO u Srbiji za domaće državljane – Kompletna usluga, uputstvo i troškovi!

Stranica, informacije i cene su namenjene za osnivače i direktore koji su državljani Srbije i koji pričaju srpski.

Usluga otvaranja DOO-a podrazumeva:

 • pripremu dokumentacije za registraciju DOO-a u Agenciji za privredne registre (APR) što podrazumeva:
  • proveru raspoloživosti naziva firme
  • imenovanje direktora
  • registraciju osnivača DOO-a
  • pomoć u izboru šifre delatnosti i sl.
  • pripremu osnivačkog akta ili ugovora o osnivanju. Osnivački akt je neophodan dokument prilikom osnivanja jednočlanog DOO, a ugovor o osnivanju je neophodan dokument prilikom osnivanja višečlanog DOO. Jednočlani DOO je DOO sa jednim vlasnikom, a višečlani DOO je DOO sa dva ili više vlasnika.
  • popunjavanje elektronske APR prijave za osnivanje DOO. DOO je moguće osnovati isključivo elektronskim putem, uz pomoć digitalnog potpisa.
 • pripremu OP obrasca za zastupnike firme.  OP obrazac je dokument koji potvrđuje kako se direktor potpisuje i neophodan je u velikom broju banaka za otvaranje bankovnog računa.
 • obaveštenje o registraciji firme nakon registracije dobijate na registrovanu email adresu firme
 • kao potvrdu registracije firme od APR-a dobijate Rešenje APR-a i potvrdu o PIB-u (poreskom identifikacionom broju firme)

Vaše podatke za otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću nam možete poslati popunjavanjem formulara na ovoj stranici ili možete doći u našu kancelariju i dati nam podatke i lična dokumenta .

Opcione usluge takođe možete izabrati na ovoj stranici.

Title

Go to Top