Specijalna ponuda virtuelne kancelarije za nove klijente!

specijalna ponuda virtuelne kancelarije
Započnite korišćenje dok traje ova specijalna ponuda i iskoristite popust trajno!
*ponuda vazi za nove klijente koji se registruju na nasoj adresi za vreme trajanja akcijske ponude, za plaćanje 12 meseci unapred. Za ostale opcije plaćanja, posetite našu stranicu virtuelne kancelarije.
Pozovite 381 11 3183 541
ili 381 62 100 24 24
(WhatsApp, Viber,Telegram)

Koje poreze plaća preduzetnik paušalac u 2024. godini?

Ko ne može da bude paušalac?

U članu 40 Zakona o porezu na dohodak građana, definisano je ko ne može biti paušalno oporezovan:

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati obvezniku iz stava 1. ovog člana:

1) koji obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta;

2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;

3) u čiju delatnost ulažu i druga lica;

4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;

5) koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Izuzetno od odredbe stava 2. tačka 2) ovog člana, obvezniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

Pravo na paušalno oporezivanje saglasno st. 1. do 3. ovog člana može da ostvari obveznik koji vrši proizvodnju i prodaju isključivo sopstvenih proizvoda u okviru obavljanja delatnosti.

Delatnosti iz st. 2. i 3. ovog člana opredeljuju se u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti.

Kako mogu da pronađem šifru delatnosti za svoju firmu?

Šifru delatnosti možete pronaći u važećem šifarniku delatnosti. Šifarnik delatnosti možete preuzeti na sledećem linku.

S obzirom da je šifarnik delatnosti jako veliki, možda je jednostavna varijanta da pronađete koju delatnost ima neka firma koja se bavi sličnom delatnošću kao i vaša firma. Delatnost neke postojeće firme možete pronaći tako što ćete pronaći tu firmu pretragom firmi na sajtu Bisnode-a ili pretragom firma na sajtu APR-a (Ukucate ime firme, idete na Detaljnije, pa na Poslovni podaci).

Paušalni porez i doprinose po rešenju Poreske uprave

Preduzetnik paušalac plaća poreze i doprinose po rešenju Poreske uprave.

Iznos poreza i doprinosa koje će preduzetnik plaćati možete videti popunjavanjem podataka na sajtu Poreske uprave klikom na ovaj link. Ako ne vidite svoju šifru delatnosti u padajućem meniju, to znači da ta delatnost ne može biti paušalno oporezovana.

Ako razmišljate o korišćenju naše usluge virtuelne kancelarije za sedište vaše firme, adresa virtuelne kancelarije je Jurija Gagarina 231 lokal 329, opština Novi Beograd. U tom slučaju u kalkulatoru za paušalni porez birajte Jurija Gagarina 235-235.

Često pitanje je da li porezi i doprinosi preduzetnika paušalca zavise od mesta u kome je preduzetnik paušalac registrovan. Odgovor je da za pojedine delatnosti je različit iznos poreza i doprinosa, a za pojedine delatnosti je identičan. To možete videti i na kalklulatoru na sajtu Poreske uprave.

Da li paušalac može da ima zaposlene?

Da, paušalac može da ima zaposlene, kao i svaka druga firma. Nema ograničenja u vezi toga. Ukoliko ima zaposlene, paušalac će morati da plaća i poreze i doprinose na zarade za svoje zaposlene

Ukoliko ima zaposlene, paušalac će morati da plaća i poreze i doprinose na zarade za svoje zaposlene

Da li paušalcu treba knjigovođa?

Poreske obaveze preduzetnika paušalca su veoma jednostavne, i ako ih blagovremeno ispunjava, preduzetnik paušalac zaista nema potrebe za knjigovođom. Ako ima zaposlene, u tom slučaju je preduzetniku paušalcu potreban knjigovođa kako bi mu obračunavao zarade za zaposlene. Takođe, preduzetniku paušalcu je potreban knjigovođa u situacijama kao što su stavljanje preduzetnika u mirovanje, promena radnog statusa preduzetnika – npr. preduzetnik iz radnog odnosa prestaje da bude u radnom odnosu i preduzetništvo mu postaje osnovna delatnost i slično.

Želite da registrujete preduzetnika paušalca? Pozovite nas ili zakažite osnivanje paušalca popunjavanjem formulara na našoj stranici za registraciju preduzetnika.