Koje poreze plaća preduzetnik paušalac u 2021. godini?

Paušalni porez i doprinose po rešenju Poreske uprave

Preduzetnik paušalac plaća poreze i doprinose po rešenju Poreske uprave.

Iznos poreza i doprinosa koje će preduzetnik plaćati možete videti popunjavanjem podataka na sajtu Poreske uprave klikom na ovaj link.

Često pitanje je da li porezi i doprinosi preduzetnika paušalca zavise od mesta u kome je preduzetnik paušalac registrovan. Odgovor je da za pojedine delatnosti je različit iznos poreza i doprinosa, a za pojedine delatnosti je identičan. To možete videti i na kalklulatoru na sajtu Poreske uprave.

Ukoliko ima zaposlene, paušalac će morati da plaća i poreze i doprinose na zarade za svoje zaposlene

Da li paušalcu treba knjigovođa?

Poreske obaveze preduzetnika paušalca su veoma jednostavne, i ako ih blagovremeno ispunjava, preduzetnik paušalac zaista nema potrebe za knjigovođom. Ako ima zaposlene, u tom slučaju je preduzetniku paušalcu potreban knjigovođa kako bi mu obračunavao zarade za zaposlene. Takođe, preduzetniku paušalcu je potreban knjigovođa u situacijama kao što su stavljanje preduzetnika u mirovanje, promena radnog statusa preduzetnika – npr. preduzetnik iz radnog odnosa prestaje da bude u radnom odnosu i preduzetništvo mu postaje osnovna delatnost i slično.

Želite da registrujete preduzetnika paušalca? Pozovite nas ili zakažite osnivanje paušalca popunjavanjem formulara na našoj stranici za registraciju preduzetnika.