Specijalna ponuda virtuelne kancelarije za nove klijente!

specijalna ponuda virtuelne kancelarije
Započnite korišćenje dok traje ova specijalna ponuda i iskoristite popust trajno!
*ponuda vazi za nove klijente koji se registruju na nasoj adresi za vreme trajanja akcijske ponude, za plaćanje 12 meseci unapred. Za ostale opcije plaćanja, posetite našu stranicu virtuelne kancelarije.
Pozovite 381 11 3183 541
ili 381 62 100 24 24
(WhatsApp, Viber,Telegram)

Nakon što registrujete firmu, trebate proveriti da li ste dobili sva dokumenta koja ste trebali dobiti. U nastavku navodimo dokumentaciju koju ste trebali dobiti nakon što vam je potvrđeno da je vaša firma u registrovana:

Rešenje o registraciji firme

Nakon registracije DOO firme ili preduzetnika, dobijate rešenje o registraciji firme koje služi kao potvrda o registraciji firme. Rešenje o registraciji firme koje izdaje APR možete videti u elektronskom obliku bez pečata, na sajtu APR-a tako što pronađete vašu firmu, kliknete na Detaljnije, pa na Odluke registratora. Firmu možete naći na stranici za pretragu firmi na sajtu APR-a: http://pretraga2.apr.gov.rs/unifiedentitysearch

Rešenje o registraciji firme izgleda ovako:

Potvrda o PIB-u

Prilikom izdavanja rešenja o registraciji firme, APR uglavnom izdaje i potvrdu o PIB-u. Jako su retke situacije kada APR ne izda potvrdu o PIB-u. APR zapravo ovu potvrdu dobija od Poreske uprave i prosleđuje korisnicima. U slučaju da niste dobili potvrdu o PIB-u trebate proveriti da li je vašoj firmi uopšte dodeljen PIB prilikom registracije firme. To ćete videti tako što proverite da li u Rešenju o registraciji firme piše PIB firme. Ako niste dobili PIB prilikom registracije firme, morate se obratiti Poreskoj upravi.

Ovako izgleda potvrda o PIB-u koju trebate dobiti prilikom registracije firme:

MA obrazac – Potvrda o prijavi na socijalno osiguranje (potvrda o prijavi na PIO, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti)

Kada kao nezaposleno lice osnivate preduzetnika ili DOO, potrebno je i prijaviti se na obavezno socijalno osiguranje (PIO, zdravstveno, osiguranje za slučaj nezaposlenosti), popularno rečeno prijaviti se na PIO. APR nekada uradi prijavu preduzetnika/osnivača DOO-a na PIO, a nekada ne uradi. Za to vam niko ne može garantovati. Slučaj kada APR sigurno neće uraditi prijavu na osiguranje je ako vas do momenta podnošenja zahteva za registraciju firme prethodni poslodavac nije odjavio sa osiguranja. Dokaz da vas je prethodni poslodavac odjavio sa osiguranja je MA obrazac odjave.

U slučaju da APR nije uradio prijavu preduzetnika/osnivača DOO na osiguranje prilikom registracije firme, trebate sami to uraditi u PIO fondu, ili možete nas angažovati da to uradimo. To je dodatna usluga i posebno se naplaćuje. Da li će vam to biti potrebno, ne možemo znati dok APR ne uradi registraciju preduzetnika.

APR u svojim resenjima u donjem delu resenja uvek i napiše da se trebate odmah prijaviti na osiguranje, baš zato što oni nekad prijave, a nekad ne prijave preduzetnika/osnivača DOO na osiguranje.

Takođe. čest problem kod MA obrasca je pogrešno popunjena APR prijava, na bazi koje APR uradi prijavu osnivača DOO-a na šifru 206 (angažovanje osnivača van radnog odnosa) u MA obrascu, umesto na šifru 207 (angažovanje osnivača kroz radni odnos), pa je to posle potrebno ispraviti u PIO fondu.

Ovako izgleda dokaz o prijavi na osiguranje: