Dokumentacija za otvaranje firme (DOO) u Srbiji u 2021. godini

Potrebna dokumentacija za otvaranje firme u APR-u je:

  • pravilno izrađen osnivački akt overen kod notara
  • OP obrazac overen takođe trebate overiti kod notara, ali ga ne predajete u APR. OP obrazac služi kao dokaz kako se potisuje direktor firme i mnoge banke ga traže za otvaranje računa u banci.
  • pravilno popunjena APR prijava
  • dokaz o uplati APR takse
  • lična karta osnivača i direktora (za strana lica pasoš)
  • odlazite u APR radi podnošenja zahteva i tu dobijate potvrdu o predatom zahtevu, ili zahtev podnosite poštom

Da bi ovo samostalno uradili, potrebno je da pripremite sva ova dokumenta bez greške i pored toga da odete na 3 mesta – kod notara, u banku i u APR ili poštu radi dostavljanja zahteva APR-u.

Zašto da posao otvaranja firme prepustite nama?

 • mi svu dokumentaciju možemo pripremiti već za sutra i već sutra APR-u podneti zahtev za otvaranje, a vi se odmah možete posvetiti razvoju posla

 • ne morate brinuti da li ste pravilno pripremili osnivački akt, APR prijavu, uplatnicu za APR taksu i OP obrazac.

 • ne morate brinuti o tome da li je naziv firme slobodan, da li ste pravilno izabrali šifru delatnosti i slično. O tome brinemo mi.

 • umesto na 3 šaltera (banka, notar, APR ili pošta), potrebno je da dođete samo na 1 – na overu dokumentacije kod notara. U APR idemo mi, u banku da uplatimo taksu idemo mi.

Da, ali koliko to košta?

Cenu naše usluge možete videti ispod. Kliknite na uslugu koja vas zanima, izaberite opcije na samoj stranici i pošaljite nam vaše podatke popunjavanjem formulara na samoj stranici.